Læring i bibliotekrommet, NFF Bergen inviterer til seminar

Dato: Fredag 30. september Kl. 13–15
Plass: Babelstuen i 1. etasje på UIB, Bibliotek for humaniora

Korleis har rolla for skranken og bibliotekrommet endra seg og korleis kan ein bruke det til læring og rettleiing?

Vi skal få høyre om endringane som VID og UIB har gjort i biblioteket dei siste årene og kvifor dei har gjer som dei har gjort.

Etter seminaret kan dei som vil bli med og ta ein matbit og bli betre kjent med bibliotekkollegaer på andre institusjonar i Bergen.

Alle er velkomne!

Helsing NFF – Bergen

Reklame

Om webinaret «Formidling på tvers og undervisningsstøtte i bibliotek»

Torsdag 22. oktober 2020 ble webinaret «Formidling på tvers og Undervisningsstøtte i bibliotek» avholdt, hvor i overkant av 30 deltakere fulgte innleggene til Bodil Moss (HVL) og Pål Steiner, Ingunn Rødland og Henry Langseth (UiB). Presentasjonene finnes her: Undervisningsstøtte/UiB Skriv og Formidling på tvers.

Mange ville delta på webinaret

Henry Langseth, Pål Steiner og Ingunn Rødland startet webinaret med å vise en film om UiB Skriv, og de fortalte videre om arbeidet med dette verktøyet. UiB Skriv er en digital plattform for råd og erfaringsutveksling om det å undervise med skriving som læringsverktøy. Målgruppen for UiB Skriv er faglærere i høyere utdanning, og inneholder blant annet videofilmer (hvor de blant annet har fått studenter til å stille opp), eksterne ressurser og innlegg fra undervisere fra UiB som fokuserer på erfaringer rundt det å utvikle studentenes skriveferdigheter. Prosjektet er finansiert av Nasjonalbiblioteket.

Resurssiden UiB Skriv

Ingunn Rødland fortalte videre om erfaringer fra å spille inn kortere videoer i forbindelse med UiB Skriv, hvor hun blant annet vektla forskjellen på å forholde seg til et skriftlig kontra et muntlig manus, og det å få formidlet viktig informasjon i løpet av noen få minutter. Rødland vektla også hvordan de har involvert personer med kompetanse på video for å få videoene til å se mer profesjonelle ut.

Klipp fra videoeksempel

I løpet av den første økten ble deltakerne også delt inn i grupper, for å drøfte bibliotekets rolle i forhold til opplæring innen akademisk skriving.

Padlet fra gruppearbeid

Temaet for dagens andre presentasjon var formidling på tvers, med foredragsholder Bodil Moss fra HVL. Hun fortalte engasjert om forskjellig formidlingsarbeid ved de ulike campusene på HVL. Både større og mindre campuser bidrar her, og arrangerer for eksempel faglunsjer, bokkafeer, digitale arrangement og mye annet spennende.

Moss forteller om formidling ved HVL
Arbeid med Sosiale media

Moss fortalte også om hvordan de jobber med sosiale medier. De har korte ukentlige planleggingsmøter, og prøver å legge ut saker jevnlig. De har prøvd ulike tilnærminger som julekalender, koronaposter og ansattposter. Erfaringen er at lettbeinte innlegg som bruker humor og gjerne er personlige, slår an blant følgerne. Det kan også være lurt å legge ut tyngre saker tidlig i uka, og lettere saker på fredag, og morgenen er et godt tidspunkt for å legge ut saker.

Til slutt var det tid for spørsmål og svar, og det kom fram i diskusjonen at både HVL og UiB sliter litt med å nå ut til studenter på sosiale medier. På HVL når man delvis ut til studentene med Instagram. Her er det i stor grad studenter som jobber på Skrivesenteret som promoterer noen av bibliotekets tjenester. Hvordan man kan nå bedre ut til studenter kan kanskje tas opp ved en annen anledning.

Vi i styret vil takke foredragsholderne for svært interessante og inspirerende foredrag, og vi håper og tror at deltakerne har hatt godt utbytte av webinaret. Veldig kjekt at så mange ville delta!

Webinar om formidling på tvers og undervisningsstøtte

Vi i styret i NFF avdeling Bergen gleder oss til å holde vårt første webinar i oktober. Temaene for webinaret er formidling på tvers og undervisningsstøtte, og vi tror at dette er viktige og interessante temaer for mange i biblioteksektoren. Det foregår allerede mye formidling og undervisning på mange bibliotek, og dette blir en god anledning til å få faglig påfyll. Vi vil få innsikt i hvordan man jobber med formidling på tvers på HVL, og undervisnings- og skrivestøtte på UiB. Vi har med oss fire dyktige foredragsholdere.

Bodil Moss

Først vil universitetsbibliotekar Bodil Moss fra HVL holde foredraget «Formidling på tvers av campus og fakultet ved HVL: Hva og hvordan?»

Bodil forteller hvordan HVL-bibliotekene samarbeider lokalt og på tvers av fakultet og campus for å formidle forskning og litteratur ved HVL i form av ulike typer arrangement. Du får et innblikk i Forsking i fyr og flamme, hvordan vi planlegger utstillinger og bruker sosiale medier, og ikke minst: hvordan koronaen har endret samarbeidet og formen på arrangementene.

Del to av programmet handler om undervisningsstøtte, i form av UiB Skriv, som er en verktøykasse for skrivestøtte i fagundervisning. Universitetsbibliotekarene Pål Steiner, Ingunn Rødland og Henry Langseth, alle fra UiB, vil fortelle om dette verktøyet.

UiB Skriv v/Henry Langseth, Pål Steiner og Ingunn Rødland

UiB Skriv er en digital plattform for råd og erfaringsutveksling om det å undervise med skriving som læringsverktøy. Målgruppen er faglærere i høyere utdanning. Plattformen inneholder og lenker til nyttige eksterne ressurser, samt korte videofilmer, lydinnspillinger hvor undervisere forteller om erfaringer med ulike metoder og opplegg for å utvikle studentenes skriveferdigheter eller for å fremme læring av fagstoff med hjelp av skriveøvelser. Målsetningen på sikt er å bygge opp en større verktøykasse av fagnære tilnærminger til akademisk skriving i undervisning. På samlingen vil UiB Skriv bli presentert, fulgt av en diskusjon om hvilke støttefunksjoner bibliotek kan tilby undervisere. UiB Skriv er støttet av Nasjonalbiblioteket under prosjekttittelen Tekst og kildebruk i digital læring. 

Tidspunkt for webinaret er 22. oktober 2020, kl. 13-15. Det er gratis å delta, og vi bruker Zoom som plattform. Deltakelse krever påmelding, og dette kan gjøres her:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9005540

Hjertelig velkommen til webinar!

Om seminaret «Marketing your library service» ledet av Ned Potter

I februar arrangerte NFF avd. Bergen et heldagsseminar om markedsføring i bibliotek ledet av presentasjon- og kommunikasjonsspesialist Ned Potter på Litteraturhuset. Ned Potter arbeider til daglig på universitetsbiblioteket i York, og holder også verksted i strategisk markedsføring og bruk av sosiale media for bibliotek med jevne mellomrom.

NFF_Potter on Branding

Til seminaret vårt i Østre Skostredet kom det tretti deltakere fra rundt om i hele landet, så i tillegg til at det var deltakere fra Bergen og omegn fikk vi også besøk helt fra Finnmark i nord til Agder i sør. Seminaret ble fulltegnet i løpet av svært kort tid etter at påmeldingen åpnet.

Les videre

Referat fra årsmøte 2019

Årsmøte Norsk fagbibliotekforening, Bergen 2019

Sted: Universitetsbiblioteket, Fakultet for kunst, musikk og design, Møllendalsveien 61

Tilstede: 9 personer hvorav 7 stemmeberettigede

Før årsmøtet fikk vi en omvisning i biblioteket og, etter omvisningen, et foredrag (In the Library) av Laurie Lax, vit.ass på fakultetet

 

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
  Godkjent
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  Godkjent
 3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  Møteleder: Svitlana Kolesnyk
  Referent: Gro H. Instebø
  Protokollunderskrivere: Solveig Kavli og Sigrid Kvarekvål
 4. Årsmelding 2018
  Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer
 5. Regnskap 2018
  Regnskapet ble presentert av Gunhild Austrheim som forklarte hvorfor noen regninger fra 2018 vil bli ført på regnskapet for 2019.
  NFF Bergen har fått ny bankkonto.
  Regnskapet ble godkjent.
 6. Virkeplan 2019
  Virkeplanen ble godkjent. Det nye styret tar gjerne imot forslag til aktiviteter.
 7. Innkomne saker
  Ingen innkomne saker.
 8. Budsjett 2019
  Budsjettforslaget ble godkjent.
 9. Valg
  Ahl Vegard Nilssen presenterte valgkomiteens innstilling og følgende utgjør det nye styret: 

  Leder: Kirsten Fausa Storvik, Universitetsbiblioteket i Bergen, ny

  Styremedlemmer: Gunhild Austrheim, Høgskulen på Vestlandet, ikke på valg. Vibeke Jensen, Norges handelshøyskole, ikke på valg. Solveig Kavli, Høgskulen på Vestlandet, ny.

  Vara: Kenneth Skogås, Norsk Lærerakademi, ikke på valg

  Ny valgkomite: Svitlana Kolesnyk og Gro H. Instebø
  Foruten leder, konstituerer det nye styret seg selv.

 

Spennende seminar på nyåret – Library marketing

Vil du lære mer om markedsføring av bibliotek? NFF Bergen arrangerer heldagsseminar om markedsføring tirsdag 11. februar 2020. Vi har fått inn Ned Potter fra Storbritannina som foredragsholder. Han jobber på universitetsbiblioteket i York, og holder jevnlig workshops i markedsføring og presentasjonsteknikk. Mer informasjon om foredragsholderen finner du her: https://www.ned-potter.com/about

Seminaret vil blant annet dreie seg om kommunikasjon i forhold til ulike brukergrupper, og hvordan man kan jobbe med sosiale media og video. Det blir mye praktisk arbeid og samarbeid i grupper, og man vil jobbe mot å utforme en konkret markedsføringsplan som kan brukes i biblioteket.

Vi håper mange har mulighet til å delta på seminaret, og gleder oss til å få mer kunnskap om dette spennende og relevante temaet.

Mer detaljert informasjon og program kommer senere, men sett gjerne av datoen allerede nå!