Reiserapport frå Forum for teologi og religionsfaglige bibliotek (FTRB), 27.og 28.oktober 2016

Av universitetsbibliotekar Solveig M.L. Kavli, Høgskolen i Bergen

Forum for teologi og religionsfaglige bibliotek (FTRB) har årlige hausttreff der bibliotek som tilhøyrer institusjonar som underviser og forskar i religionsfaglige tema møtast. Medlem i FTRB er bibliotekarar som har teologi eller religionsvitskap som ansvarsområde. Les videre