Referat fra styremøte 22.september 2016

Tid og sted: VID vitenskapelige høgskole, Betanien, torsdag 22. september, fra 8.30-10.00

Tilstede: Eli Heldaas Seland, Ahl Vegard Nilsen, Gro Instebø, Ane Noer Korssjøen, Vibeke Aase Jensen

Forfall: Marion Mühlburger (permisjon), Kirstine Folman

Referent: Gro

Sakslisten

  1. Godkjenning av referat og innkalling
  2. Referat fra NFFs sentralstyremøte
  3. Julemøte
  4. Eventuelt

Les videre

Neptunseminar 3. november

Torsdag 3. november arrangeres Neptunseminaret på Hotell Terminus, med temaet: Morgendagens bibliotekbrukere – Har vi gjort alt (riktig) for å tilfredsstille behovet?

Seminaret er et samarbeid mellom Norsk Bibliotekforening, avd. Hordaland, NFF-Bergen, Bibliotekarforbundet og Hordaland fylkesbibliotek.

Informasjon om program og påmelding finner du her.

 

Velkommen til halvdagsseminar 7.juni

Vi ønsker hjertelig velkommen til halvdagsseminar på Høgskolen i Bergen, tirsdag 7. juni kl. 9-13.

Hvordan jobbe med prosjekt i biblioteket?

Er dette noe vi vegrer oss for? Lisbeth Eriksen, som er hovedbibliotekar på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og har både utdanning i prosjektledelse og mye erfaring med prosjektarbeid, kommer for å holde foredrag om prosjektledelse i bibliotek. Forhåpentligvis vil hun avmystifisere prosjektarbeid.

I tillegg har vi fem innledere fra ulike fagbibliotek i Bergen som vil fortelle oss hvordan de har jobbet med sine prosjekter. Kom de i mål, eller …?

Vi runder av med en diskusjon om temaet og håper på mange gode innspill.

Så avslutter vi med lunsj og en hyggelig prat.

Tid             Tirsdag 7. juni, kl. 9.00 til 13.00

Sted           Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad, Inndalsveien 28, Fyrrommet i biblioteket

Påmelding       Klikk her for å gå til påmeldingsskjema 

Påmeldingsfrist       31. mai

Pris               Kr. 200/ 300 for medlemmer/ikke-medlemmer.