Spennende seminar på nyåret – Library marketing

Vil du lære mer om markedsføring av bibliotek? NFF Bergen arrangerer heldagsseminar om markedsføring tirsdag 11. februar 2020. Vi har fått inn Ned Potter fra Storbritannina som foredragsholder. Han jobber på universitetsbiblioteket i York, og holder jevnlig workshops i markedsføring og presentasjonsteknikk. Mer informasjon om foredragsholderen finner du her: https://www.ned-potter.com/about

Seminaret vil blant annet dreie seg om kommunikasjon i forhold til ulike brukergrupper, og hvordan man kan jobbe med sosiale media og video. Det blir mye praktisk arbeid og samarbeid i grupper, og man vil jobbe mot å utforme en konkret markedsføringsplan som kan brukes i biblioteket.

Vi håper mange har mulighet til å delta på seminaret, og gleder oss til å få mer kunnskap om dette spennende og relevante temaet.

Mer detaljert informasjon og program kommer senere, men sett gjerne av datoen allerede nå!

Møte om ny nasjonal bibliotekstrategi

15. november kommer NBFs leder Mariann Schjeide til Bergen for å snakke om hva den nye bibliotekstrategien får å si for bibliotekene. Møtet arrangeres av Universitetsbiblioteket i Bergen og NBF Hordaland, og er åpent for alle bibliotekansatte.

Mer informasjon finner du her: https://www.uib.no/ub/130919/norsk-bibliotekforening-nbf

Velkommen!

Rapport fra NordPlus 19. juni sluttmøte, Det kongelige bibliotek Københamn

Frå 2016-2018 har universitetsbiblioteka i Lund, Bergen og Aarhus saman delteke i eit NordPlusstøtta prosjekt kalla Det digitale universitetsbibliotek som videnskabende ressource og pædagogisk aktør i nordisk universitetsuddannelse indenfor emneområdet Educational sciences, pedagogy and didactics.

Her har dei særlig sett på utdanningsbiblioteka sin proaktive innsats på område for digital læring. Korleis jobbe med Open educational resources?
Mål med minikonferansen eg fikk høve til å delta 19.juni på er å etablere eit utvida nordisk nettverk rundt dette. Les videre

Rapport fra EAHIL-konferansen i Cardiff, 9.-13. juli 2018

Mer effektiv jobbing med systematiske søk?

Av Regina Küfner Lein, Bibliotek for medisin, Universitetet i Bergen

Vi vet alle at det er tidkrevende for både bibliotekaren og forskeren å utføre uttømmende søk i mange databaser og å gå gjennom et stort materiale. Mer effektivitet i arbeidet med systematiske oversikter var et tema som flere tok opp i sine foredrag ved årets EAHIL-konferanse i Cardiff i juli. Les videre