Seminar 3. juni: MOOC og digital læring

Omgrepet MOOC dukkar opp i stadig fleire samanhengar. MOOC er ein del av ei utvikling der stadig meir undervisning, pensum og læring vert flytta til digitale plattformar. Kva følgjer har denne utviklinga for høgare utdanning?

–          Kva er MOOC – eit motefenomen eller ei reell endring av høgare utdanning?

–          Kva skil digital læring frå tradisjonell læring og kva nye kompetansar trengst?

–          Kva rolle kan biblioteka spele i denne utviklinga? Les videre

Reklamer