Julemøte på Norli

jol

tysdag 2.desember kl. 20.00 – 22.30
NB: Møt fram presis, fordi døra blir stengd kl 20.15.

Stad: Norli nr 7 (på andre sida av Torvallmenningen frå Galleriet)

Monika Yndestad les frå sin siste roman «Gapestokk».
Tilsette i Norli vil presentere eit utval nye bøker.
Høve til å handle julegåver med rabatt

Enkel servering. Inngangspengar: 50 kroner i døra.

Påmelding innan 25.november på e-post til: karin.bengtsson@imr.no

Velkommen!

Arrangørar:
Norsk bibliotekforening, Hordaland og Norsk fagbibliotekforening, Bergen

Reklamer