Referat fra årsmøte i Norsk Fagbibliotekforening, avd. Bergen 2015

Møtet ble avholdt 11.2 2015 med 6 medlemmer tilstede.

Les videre

Reklamer