Referat fra årsmøte i Norsk Fagbibliotekforening, avd. Bergen 2015

Møtet ble avholdt 11.2 2015 med 6 medlemmer tilstede.

Les videre

Reklamer

Referat fra styremøtet 6. mars 2015

Sted: Høgskolen i Bergen, Kronstad, kl. 13.30

Tilstede: Ane Noer Korssjøen, Karin Bengtson, Irene Eikefjord, Kristine Folmann, Eli Heldaas Seland, Gro Instebø

Forfall: Marion Mühlburger

Referent: Gro Instebø Les videre