Referat fra styremøtet 8. mai 2015

 

Fiskeridirektoratet, biblioteket 13.30 – 15.45

Tilstede: Karin, Irene; Ane, Eli, Marion

Forfall: Kirstine

Referent: Gro

 1. Godkjenning av innkalling og referat                                                                                                                                                                                                                    Ingen kommentarer
 2. Spørreundersøkelsen                                                                                                                                                                                                                                               Mange positive svar og gode forslag til tema som kan jobbes med fremover.                                                                                                                                                       Få kjenner til Facebook-siden eller bloggen vår. Alle som svarte, ønsker å få informasjon tilsendt via epost.
  Gro lager en oversikt over fagbibliotek i Bergensområdet. Disse kan vi etter hvert presentere på Facebook-siden vår. Vi kan eventuelt ha medlemsmøter på noen av bibliotekene.                                                                                                                                                                                                                                                          Vinnere av loddtrekning: Gunhild Austrheim, Margrete Søvik, Odd Ragnes
 3. Ane lager en sammenfatning av resultatet av spørreundersøkelsen.
 4. Det er liten interesse for stipendordningen og vi vurderer å ompostere pengene til andre aktiviteter.
 5. Det var god respons på spørreundersøkelsen. Skjemaet ble sendt ut til vel 50 medlemmer og 33 svarte.
 6. Halvdagsseminar                                                                                                                                                                                                                                                              Vi vil ha et halvdagsseminar i september, eksakt tidspunkt vil være avhengig av foredragsholdere og muligheter for sted å ha seminaret.
  Forslag til tema: ledelse av kunnskapsbedrifter, bibliotekstyrelse og ledelse, digital lesing versus lesing av trykt materiale.
  Vi må ha et tema som favner mange bibliotekansatte.
  Vi ble enige om å jobbe med digital lesing.
  Til neste styremøte i juni må vi ha lest oss opp på digital lesing og ha forslag til foredragsholdere.
  Eli sender ut påminning
 7. Eventuelt
  Gro refererte fra første styremøtet i NFF sentralt. Det ble holdt på HiB 20. april. Styret konstituerte seg med bl.a. Kristin Røijen og Jimi Thaule som en lederduo.                                                                                                                                                                                                                                                                            Marion refererte fra årsmøtet til NFF sentralt som ble holdt i forbindelse med Bibsysmøtet i Trondheim.

Les videre

Reklamer

Referat fra styremøtet 15. april 2015

 

Tilstede: Irene, Kirstine, Ane, Eli, Gro, Karin

Forfall: Marion

Referent: Gro Instebø

Godkjenning av innkalling og referat

Ingen merknader

Spørreundersøkelse

Vi ønsker å ha en spørreundersøkelse blant medlemmene våre for å finne ut hva de ønsker av NFF Bergen. Vi sender ut epost til medlemmene med lenke til et spørreskjema. Dette må være klart til første uken i mai. ‘Gulroten’ for deltagelse er 2 Flaxlodd x 3. Vinnerne trekkes ut blant innsendte skjema på vårt styremøte i juni.

Ane har sjekket ut ulike løsninger for å utarbeide nettbaserte spørreskjemaer og har landet på SurveyMonkey. Dette er et program som i tillegg til svarene kan utarbeide statistikk i ulik form (grafer, diagrammer). Les videre