Referat fra styremøtet 15. april 2015

 

Tilstede: Irene, Kirstine, Ane, Eli, Gro, Karin

Forfall: Marion

Referent: Gro Instebø

Godkjenning av innkalling og referat

Ingen merknader

Spørreundersøkelse

Vi ønsker å ha en spørreundersøkelse blant medlemmene våre for å finne ut hva de ønsker av NFF Bergen. Vi sender ut epost til medlemmene med lenke til et spørreskjema. Dette må være klart til første uken i mai. ‘Gulroten’ for deltagelse er 2 Flaxlodd x 3. Vinnerne trekkes ut blant innsendte skjema på vårt styremøte i juni.

Ane har sjekket ut ulike løsninger for å utarbeide nettbaserte spørreskjemaer og har landet på SurveyMonkey. Dette er et program som i tillegg til svarene kan utarbeide statistikk i ulik form (grafer, diagrammer).

Vi deler opp skjemaet i fire deler (etter Elis diskusjonsforslag):

  • Bakgrunnsspørsmål
  • Ønsker
  • Stipendordningen
  • Tilknytning/kontakt til NFFSkjemaet må være utformet slik at det tar ca 5 minutter å svare på det. Det må være mulig å hoppe over et spørsmål. Etter hvert spørsmål må det være mulig å legge inn kommentarer.

Tema for halvdagsseminar

Kirstine kom med et forslag om kunnskapsorganisasjoner og ledelse, ledelsesstiler og outcome, bibliotekets plass i organisasjonen, hva med den humane kapitalen?

Hun viste til en artikkel hun holder på å lese :

Dysvik,A (2012): Perceived supervisor climate, perceived investment in employee development climate, and business-unit performance. Human resource management, vol 51. nr 5 s. 651-664

http://forskning.no/arbeid-ledelse-og-organisasjon-organisasjonspsykologi/2012/02/myk-ledelse-gir-harde-tall

Møteplan for våren

8. mai kl. 13.30, Fiskeridirektoratet

13. juni, kl. 13.30, Høgskolen Betanien

Eventuelt

Det kom ingen respons på Elis ‘reklame’ for stipendordningen

Reklamer