Referat fra styremøte 12. juni 2015

Referat styremøte NFF Bergen 12. juni 2015

Høgskolen Betanien, biblioteket kl. 13.30 – 15.00

Tilstede: Ane, Eli, Karin, Irene, Gro
Forfall: Marion, Kirstine
Referent: Gro

1. Godkjenning av innkalling og referat

Ingen kommentarer

2. Halvdagsseminar til høsten

Vi ble enige om å ha et seminar en halv dag i tidsrommet 15. – 25. september, alt etter når det passer foredragsholdere. Tema blir i området: hvordan er lesing på digitale medier kontra lesing på papir? Hva gjør bibliotekene med dette og hva spiller inn på bibliotekenes innkjøpspolitikk?

Vi tar kontakt med flere aktuelle foredragsholdere.

Vi regner med 40-50 deltagere. Seminaret holdes på Høgskolen i Bergen, studiested Kronstad.

3. Gro har laget en liste over fagbibliotek i Bergensområdet med utgangspunkt i Riksbibliotektjenestens gamle oversikt. Listen må jobbes videre med. Noen kan strykes og andre taes med. Gro jobber videre med listen og sjekker om noen av institusjonene fortsatt har bibliotek. Listen kan brukes som utgangspunkt for eventuelle medlemsmøter/bibliotekbesøk våren 2016.

4. Eli lager forslag til møteplan for høsten og sender denne ut til styremedlemmene.

5. Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

 

 

Gro
16. juni 2015

 

 

Reklamer