Halvdagsseminar 24.9.2015

Velkommen til halvdagsseminar om e-lesing

Torsdag 24.9. kl. 0930-1330

Høgskolen i Bergen, Campus Møllendalsveien, Møllendalsveien 6-8 (altså ikke i nybygget på Kronstad), rom M8 – 401

Tema: Hvis elektroniske fagbøker er fremtiden, hvilken fremtid blir det, og for hvem?

Fag- og forskningsbibliotek bruker mye ressurser på å kjøpe inn og tilrettelegge for bruk av elektronisk litteratur. Mye tyder på at mange brukere foretrekker å lese på papir heller enn på skjerm, men det er bred enighet om at e-lesing er en viktig del av fremtiden. Hvorfor er det det, og hvordan ser den fremtiden ut? Hvilke fordeler har elektronisk framfor trykt litteratur, og for hvem? Hvilke konsekvenser kan det få hvis vi i økende grad erstatter trykt litteratur med elektronisk?

Til å belyse og diskutere disse spørsmålene har vi invitert Bjarte Furnes, lese- og skriveforsker fra Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen, Birger Solheim, leder for Skrivesenteret ved Humanistisk fakultet, Universitetet i Bergen, og Rasmus Skern-Mauritzen, forsker ved Havforskningsinstituttet og deltidsskjermleser. I tillegg vil representanter fra flere av fag- og forskningsbibliotekene i Bergen delta i en paneldiskusjon om hvordan bibliotekene kan og bør tenke og prioritere når det gjelder innkjøp til samlingene våre.

Program for dagen:

09.30 – 10.00:

Kaffe, te og frukt

10.00:

Birger Solheim: Dybdelesningens rolle for akademisk skriving. Fra god leser til god skriver.

Rasmus Skern-Mauritzen: Det udenfor skærmen

Pause

1100:

Bjarte Furnes: Digital lesing – hva vet vi?

Pause

1200:

Paneldebatt: Hvordan tenker vi i fag- og forskningsbibliotek når vi kjøper inn litteratur? På hvilket grunnlag treffer vi avgjørelser om hva vi skal kjøpe inn? Bør vi tenke annerledes?

Medv: Paul Simon Svanberg, leder for tilvekstavdelingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen, Ragnhild Vingsand, leder for enhet for informasjonsressurser ved biblioteket på Høgskolen i Bergen, Rasmus Skern-Mauritzen, Bjarte Furnes

1245: Lunsj

Pris: 200,- for NFF-medlemmer, 300,- for andre (inkl. kaffe/te, frukt og lunsj)

Påmelding senest 17.9.

Vel møtt!

Reklamer