Referat fra styremøte 21.august 2015

Tid: 21. august 2015, kl. 13.30 – 15.00

Sted: Møterom A328, HiB, Kronstad

Tilstede: Eli, Karin, Irene, Marion, Ane, Gro

Forfall: Kirstine

Saksliste:

  1. Godkjenning av referat og innkalling
  2. Halvdagsseminar
  3. Neptunseminar
  4. Eventuelt
  1. Innkalling og referat godkjent.

En sak til punkt 4. Eventuelt: møteplan for høsten

  1. Halvdagsseminar

Vi har satt av 24. september  fra 9.30 til 12.45. Seminaret blir hos  HiB, Møllendalsveien 6-8, rom M8-401.

Bjarte Furnes fra UiB har sagt ja til å delta. Det samme har Rasmus Skern fra Havforskningsinstituttet.

Eli tar kontakt med Bjarte Furnes og Jill Walker Retteberg fra UiB for å orientere dem og høre nærmere hva som er aktuelt for dem å snakke om (innenfor vårt gitte tema).

Karin har kontakt med Rasmus Skern.

Til paneldebatt tar Eli og Irene kontakt med aktuelle kandidater.

Påmeldingsfrist blir satt til 17. september. Pris blir satt etter pris på velkomstkaffe og lunsj. Faktura sendes ut etter seminaret.

Marion tar kontakt med SIB for å høre om ulike muligheter for mat, samt priser.

Ane lager en nettløsning for påmelding. Husk å spørre om eventuelle allergier.

  1. Neptunseminaret vil bli holdt høsten 2016 med tema (løselig foreløpig): Fokus på brukeren. Man ønsker i den forbindelse å få nasjonalbibliotekaren til Bergen.

Eli deltar på neste møte i planleggingsgruppen 2. september.

SMH-dagene skal arrangeres i Bergen i samme tidsrom (høsten 2016), så man bør unngå at seminarene kolliderer.

  1. Eventuelt

Eli sender ut Doodles for møtene fremover høsten. Uansett må vi ha et møte før halvdagsseminaret. Vi må også finne et tidspunkt for styremiddag.

Reklamer