Referat fra styremøte 16. september 2015

Sted: Fiskeridirektoratets bibliotek

Tid: kl. 10.00 – 12.00

Tilstede: Eli, Irene, Marion, Karin, Ane, Kirstine, Gro

Referent: Gro

 1. Godkjenning av sakliste og innkalling

OK

 1. Praktiske ting angående seminaret:
  1. Ane tar med medlemsliste, alle påmeldte skal ha tilsendt regning i etterkant
  2. Eli bestiller fiskesuppe (laktose og glutenfri), samt kaffe/te/frukt. Vi må passe på at regningen blir sendt til NFF og ikke til HiB
  3. Karin ordner med gaver til foredragsholdere og paneldeltagere.
  4. Eli ønsker velkommen
  5. Gro henger opp lapper som viser vei til seminarrommet og ordner med møblering til paneldebatten
  6. Hvis foredragsholderne vil, så sender vi ut eventuelle PowerPoint-presentasjoner til deltagerne
  7. Vi prøver å få til et evalueringsmøte rett etter seminaret
  8. Karin sender ut faktura etter seminaret

Mulige spørsmål (tema) til paneldebatten:

 • Hva gjøres generelt på institusjonene?
 • Hvordan spiller økonomi inn – ebøker er blitt dyre.
 • Kan bibliotekene samlet gjøre noe med prissettting?
 • Hva kan gjøres med fjernlån og brukertilgang til andres ebøker? Hva gjør bibliotekene?
 • Er det gjort undersøkelser om hva studentene (og andre brukere) mener?
 • Blir det tatt hensyn til brukernes ønsker?
 • Har bibliotekene et ansvar for at studentene lærer?
 • Akademiske ferdigheter?
 • Bokpakker – varierende kvalitet. Hvordan vurdere dette?
 • PDA – fungerer det?
 1. Orientering om planer for Neptun-seminaret

Eli har vært på det første møtet i komiteen som skal planlegge Neptunseminaret som skal holdes høsten 2016, i månedsskiftet oktober/november.

Tema for seminaret blir ‘Brukeren i fokus’ og skal favne både fag- og forskningsbibliotek. Hvis mulig, ønsker man nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til å komme med innlegg på konferansen. Man har også tenkt på en del andre personer.

Neste møte blir i slutten av oktober.

 1. Eventuelt

Karin tok opp at vi har fått kr. 20.000 inn på kontoen fra NFF sentralt. Tidligere har vi fått kr. 10.000. Hun sjekker opp dette med NFF sentralt.

Likeledes sjekker hun hvem som står som eier av kontoen til NFF Bergen (forrige kasserer?), Karin har bare bruksrett. Dette er noe som må ordnes opp i, forhåpentligvis på en enkel måte.

Reklamer