Velkomne til julemøte på Norli 2015

Torsdag 26. november kl. 20.00 – 22.30

NB: Møt fram presis, fordi døra blir stengd kl 20.15.

Stad: Norli nr 7 (på andre sida av Torvallmenningen frå Galleriet)

Tilsette i Norli vil presentere eit utval av nye bøker.

Høve til å handle julegåver med rabatt

Enkel servering. Inngangspengar: 50 kroner i døra.

Påmelding innan 18.november på e-post til: eli@bergen.folkebibl.no

 

Velkommen!

Arrangørar:
Norsk bibliotekforening, Hordaland og Norsk fagbibliotekforening, Bergen

Reklamer

Referat fra styremøte 29. oktober 2015

Sted: Betanien

Tid: 08.30-10.00

Tilstede: Marion, Ane, Eli

Forfall: Gro, Karin, Kirstine og Irene

Referent: Eli

  1. Godkjenning av referat og saksliste
  2. Oppsummering etter halvdagsseminaret
  3. Stipendsøknad
  4. Neptunseminar 2016
  5. Neste møte
  6. Eventuelt

Les videre