Referat fra styremøte 1. desember 2015

 

Sted: UB HUM 150

Tid: 1. desember 2015, kl. 8.30-10.00

Tilstede: Karin, Ane, Marion, Eli, Gro

Forfall: Irene, Kirstine

Referent: Gro

Les videre

Reklamer