Referat fra styremøte 1. desember 2015

 

Sted: UB HUM 150

Tid: 1. desember 2015, kl. 8.30-10.00

Tilstede: Karin, Ane, Marion, Eli, Gro

Forfall: Irene, Kirstine

Referent: Gro

Saksliste:

 1. Godkjenning av referat og saksliste

Ingen kommentarer

 

 1. Planlegging av årsmøte 2016. Oppgaver og frister.

Foreløpig dato: 16. februar

Sted: HiB, Kronstad – Fyrrommet. Gro kontakter Trude Færevaag for å bestille rommet.

Faglig innlegg: Eli kontakter Monica Roos, HiB

Valgkomite: Eli kontakter Tormod Strømme og Truls Lundgren

Revisor: Karin tar kontakt med Ingvild Monsen og ferdigstiller regnskap

Budsjett: Karin lager forslag i samarbeid med Eli, grovt sett basert på fjorårets

Virkeplan: Eli lager forslag, grovt sett basert på fjorårets

Årsmelding: Eli og Gro samarbeider om denne

Første varsel om årsmøte må sendes ut 4 uker i forveien, altså 15. januar

Innkalling med årsmøtepapirer må sendes ut 2 uker før årsmøtet, 2. februar.

Neste styremøtet blir 28. januar, på HiB – Møllendalsveien. Da må alle årsmøtepapirene være tilnærmet klare: årsmelding, regnskap, budsjettforslag, valgkomiteens innstilling(?), virkeplan og eventuelt innkomne forslag sendes ut til styremedlemmene senest 26.1.

Styremiddag på Bien i etterkant av møtet.

 

 1. Hva skjer i NFF sentralt? Orientering ved Gro.
 • NFF skal ha et av parallellseminarene på Bibliotekmøtet i Tromsø mars 2016 med tema ‘Fagbibliotekets samfunnsoppdrag’. Skal også ha stand med utdelingsmateriell.
 • Nettverksgrupper: det var flere påmeldte til gruppene, men arbeidet er ikke kommet helt i gang. Det vil bli sendt ut informasjon til gruppene sånn at de kan komme i gang med arbeidet.
 • Det vil bli laget en ny hjemmeside for NFF
 • Kristin Storrusten vil ha mere fra NFF til Bok- og bibliotek sine NBF-sider. Her kan vi sende ut en oppfordring til våre lokale medlemmer!
 • NFF ønsker å lage en rapport som beskriver fagbiblioteksektoren, både i små og store bibliotek. Dette med bakgrunn i at det er ingen medlemmer fra NFF i Strategisk utvalg nedsatt av Nasjonalbiblioteket.

 

 1. Neptunseminaret 2016. Orientering om status ved Eli.

Dato blir 3. november 2016. Seminaret vil bli holdt på Hotel Terminus. Anne Haugen Phil har sagt seg villig til å kalle inn til møter, samt skrive referat. Manuela Werler har påtatt seg økonomiansvaret for seminaret. Det skulle ikke være nødvendig med underskuddsgaranti siden det er et overskudd fra tidligere seminar.

Noen foredragsholdere er kontaktet, men ingenting er fastsatt.

Neste møte i gruppen blir 13. januar 2016

 

 1. Det 75. norske bibliotekmøte

Det ble diskutert om NFF Bergen skal sende en representant fra styret til bibliotekmøtet i Tromsø. Det vil bli foreslått en budsjettpost som heter reiser for styremedlemmer eller lignende i neste års budsjett, som er tenkt å dekke slike ting.

 

 1. Fastsetting av dato for møte og styremiddag i januar

Forslag: 28. januar på HiB, Møllendalsveien med påfølgende middag

 

 1. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

Reklamer