Årsmøte 16. Februar

Tirsdag 16. februar kl. 1400
 
Sted: Fyrrommet, Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad, Inndalsveien 28.
Fjorårets stipendmottaker, Monica Roos, som er universitetsbibliotekar ved Høgskolen i Bergen, forteller om sin etterutdanning i prosjektledelse. Deretter blir det vanlige årsmøtesaker:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent, og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsmelding 2015
4. Regnskap 2015
5. Virkeplan 2016
6. Budsjett 2016
7. Valg
Det blir enkel servering og fyr på peisen. Vel møtt!
Reklamer