Referat fra styremøte 7. mars 2016

Tid og sted: HiB, Møllendalsveien 6-8, kl. 14.00 – 15:45
Tilstede: Eli Heldaas Seland, Kirstine Folman, Ahl Vegard Nilsen, Gro H. Instebø, Marion Mühlburger, Ane Noer Korssjøen
Forfall: Vibeke Aase Jensen
Referent: Gro Les videre

Reklamer