Referat fra styremøte 7. mars 2016

Tid og sted: HiB, Møllendalsveien 6-8, kl. 14.00 – 15:45
Tilstede: Eli Heldaas Seland, Kirstine Folman, Ahl Vegard Nilsen, Gro H. Instebø, Marion Mühlburger, Ane Noer Korssjøen
Forfall: Vibeke Aase Jensen
Referent: Gro

1. Godkjenning av saksliste
Ok

2. Konstituering
Leder: Eli (valgt tidligere 2015 på årsmøtet)
Kasserer: Ahl
Sekretær: Gro
Eli og Ahl tar et møte med Karin og banken for å få ordnet opp i rettigheter til kontoen.

3. Halvdagsseminar
NFF Bergen vil arrangere et halvdagsseminar i uke 23 (6. – 10. juni).
På årsmøtet ble det satt frem et forslag om tema: prosjektledelse/prosjektarbeid.
Styret vil derfor fremover jobbe med å få i stand et seminar med prosjektledelse/prosjektarbeid som tema.
Neste møte (4. april) vil det settes opp en ramme for seminaret.

4. Eventuelt
Neste møte blir 4. april på UiB-Medisinsk bibliotek

Reklamer