Referat fra styremøte 4. april 2016

Tid og sted: Medisinsk bibliotek, UiB, kl. 14.00 – 15.30

Tilstede: Eli Heldaas Seland, Ahl Vegard Nilsen, Gro Instebø, Marion Mühlburger, Ane Noer Korssjøen

Forfall: Vibeke Aase Jensen, Kirstine Folman

Saksliste

1.    Godkjenning av referat og innkalling

Ok

2.     Halvdagsseminar:

Dato og sted: tirsdag 7. juni i Fyrrommet, Høgskolen i Bergen, mellom 8.00 og 13.00.

Mat: Marion sjekker SiB og hva de kan tilby

Program: temaet blir prosjektledelse og bibliotek. Endelig tittel er ikke fastsatt.

Styremedlemmene kontakter mulige foredragsholdere.

Markedsføring: vi kunngjør 11. april at NFF Bergen arrangerer et halvdagsseminar. Vi opplyser om dato, sted og tema via e-post, Facebook, bloggen og epostlisten BibliotekNorge

Endelig program med påmeldingsfrist sendes ut 30 april. Påmeldingsfrist blir 31. mai. Vi antar at prisen på deltagelse blir omtrent som i fjor.

Ansvarsfordeling og frister: styremedlemmene kontakter mulige foredragsholdere. Dette må være klart til neste møte.

3.    Neste møte blir 28. april, kl. 8.30 på VID (Betanien) i Fyllingsdalen

4.    Eventuelt

Ahl Vegard og Karin Bengtsson jobber med å ordne med banken om tilgang til NFFs kontoer. Kontoen som tidligere er brukt til Neptun-seminar, skal avsluttes. NBF oppretter en konto for kommende Neptunseminarer, overskuddet fra den avsluttede kontoen settes inn der.

Eli skal på møte 14. april i forbindelse med Neptunseminaret.

 

Reklamer