Referat fra styremøte 28.april 2016

 

Tid og sted: VID vitenskapelige høgskole, torsdag 28.april, fra 8.30-10.00

Tilstede: Eli Heldaas Seland, Ahl Vegard Nilsen, Gro Instebø, Ane Noer Korssjøen, Vibeke Aase Jensen, Kirstine Folman

Forfall: Marion Mühlburger

1.      Godkjenning av referat og innkalling

Ingen merknader til referatet eller innkallingen

 

2.      Halvdagsseminaret

Avtalen med Lisbeth Eriksen er klar. Hun kommer dagen før og overnatter.

5 prosjektpresentasjoner på plass.

Diskusjon istedenfor paneldebatt til slutt. Vi spør litt flere om de kan være med å delta i diskusjonen for å få frem ulike perspektiver. Vi forbereder noen spørsmål for å ha i bakhånd

Pris blir kr. 300 for ikke-medlemmer og kr. 200 for medlemmer. Uten lunsj betales halv pris.

Faktura sendes ut i etterkant.

De som har innlegg, betaler ikke og slipper å melde seg på.

Eli ønsker velkommen og leder diskusjonen.

Ahl Vegard lager et forslag til påmeldingsskjema og sender ut til de andre i styret.

Gro justerer på innbydelsen

Ane tar kontakt med Bergen kommune (Ny sjanse, kvalifiseringssenter for innvandrere) for å høre om levering av lunsj. Morgenkaffe bestilles hos SIB.

Kirstine ordner med gave til Lisbeth Eriksen.

Påmeldingsfrist settes til 31. mai.

 

3.      Neptunseminar

3.november på Terminus. Programmet er i boks med 4 ulike foredragsholdere. Foreløpig tittel på seminaret er «Kjenn din bruker»

 

4.      Neste møte 13. juni på UBB. Vi går ut og spiser etterpå.

 

5.      Eventuelt

Eli tar kontakt med NFF sentralt for å prøve å få orden på tilgang til kontoene våre.

 

Reklamer