Referat fra styremøte 13. juni 2016

Tid: 13. juni 2016, kl. 14.00 – 15.45

Sted: UBBHF, hum150

Tilstede: Ane, Eli, Ahl Vegard, Gro

Forfall: Marion, Vibeke, Kirstine

Referent: Gro

Før møtet startet, kunne Eli fortelle at Marion har fått en sønn. Så hennes forfall til møtet var vel begrunnet. Vi gratulerer. Vi sender blomster når mor og barn er vel hjemme.

 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og referat

Godkjent

 

2. Praktiske orienteringer

Vi har nå fått organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Vi må passe på å sende inn fødselsnummer på nye styremedlemmer etter hvert årsmøte. Ahl Vegard orienterer DnB. Vi bør kun ha en konto å forholde oss til.

Vi trenger kanskje en vedtektsendring på neste årsmøte på hvem som skal kunne disponere NFFs konto. Eli (leder) bør ha tilgang til kontoen.

Meldt fra til NFF sentralt at lokallaget har fått organisasjonsnummer.

Vi venter på regning fra SiB og kommunens Ny sjanse.

Ahl Vegard sender regning til seminardeltakere, enten til fakturamottak eller direkte til deltaker.

Intet nytt fra NFF sentralt

 

3. Evaluering av seminaret 7.6.

Vi har bare fått positive tilbakemeldinger. Litt problemer med å høre en av foredragsholderne, ellers fungerte lokalet bra. Kunne hatt litt mer tid til diskusjon.

Maten fra Ny sjanse ble meget godt mottatt.

PowerPoint-presentasjonen til Lisbet Eriksen blir sendt til deltagerne.

4. Planer for høstsemesteret

  • Neptunseminaret 3. november har fått tittel: Morgendagens bibliotekbrukere. Har vi gjort alt (riktig) for å tilfredsstille behovet?
  • Der er ytret ønske om et nytt halvdagsseminar til høsten om markedsføring. Vi bestemte at det blir nytt seminar først neste år før sommeren.
  • NFF har ansvaret for årets julemøte. Vi må finne et nytt møtested siden Norli på Torgalmenningen ikke finnes lenger. Ane sjekker med Ark Beyer og Litteraturhuset om muligheter, priser og betingelser. Kan vi få tilsvarende rabatter på bokkjøp? Kan vi få en rabattavtale hos Ark Beyer (ala det NBF har hos Norli i Oslo)?

Har NBF Hordaland noen tanker om julemøtets form? Eli tar det opp med Manuela Werler.

  • Vi må rette opp på bloggen dato for stipendsøknader. Eli sender til høsten ut en oppfordring til medlemmene om å søke.
  • Hvor mange potensielle medlemmer finnes det i Bergen? Hva med verving?
  • Tidligere diskuterte vi om å arrangere medlemsmøter på bibliotek som kan presentere noe spesielt. Hva vil medlemmene?
  • Eli lager forslag til møteplan for høsten. Vi satser på et møte i måneden med oppstart siste halvdel av august. Møtene sirkulerer hos de enkelte styremedlemmene.

5. Eventuelt

Eli og Ane har tilgang til Facebooksidene. Kan det legges til rette for faglige diskusjoner der?

 

Reklamer