Referat fra styremøte 25. august 2016

Tid og sted: Høgskolen i Bergen, Møllendalsveien 6-8, Biblioteket, kl. 0830-0945.

Tilstede: Vibeke, Ane, Ahl Vegard, Eli

Forfall: Kirstine, Gro

Permisjon: Marion

Referent: Eli

1.       Godkjenning av innkalling og referat

Godkjent uten kommentarer

2.       Status halvdagsseminar juni

Vi hadde utgifter på totalt 9632,80. Vi har fått inn 3500,- i deltakeravgift. Det har fungert bra med efaktura, Ahl Vegard sjekker om alle som var påmeldt har betalt og sender evt. ut purringer.

3.       Julemøte

Ane har skrevet epost til både Boksalongen på Litteraturhuset og Ark Beyer med forespørsel om de kan tenke seg å være vertskap for arrangement, men ikke fått noen svar. Følger opp med ny epost og eventuelt telefonhenvendelse. Eli har etterspurt innspill fra NBF, regner med å høre fra dem igjen etter at de har hatt styremøte 6.9. Dato for arrangement har pleid å være samkjørt med Bibliotekarforbundets julearrangement. Ane spør sin kollega Irene om dato for dette er kjent.

4.       Møteplan for høstsemesteret

Vi ble enige om følgende forslag i møtet – kan justeres ved behov:

Torsdag 22.9. 0830-10, på NHH – (hvis mulig mht. oppussing– hvis ikke på VID)

Torsdag 10.11. 0830-10

Torsdag 15.12. 0830-10

Vi satser på å rullere sted, men siden det pågår oppussing på NHH og vi ikke vet når den er ferdig, er det vanskelig å planlegge. Etter NHH og VID, står UiB for tur – kanskje SV-biblioteket, siden dette styret ikke har hatt møte der før?

5.       Eventuelt

Eli hilste alle så mye fra Marion som ble veldig glad for blomstene hun fikk fra NFF-Bergen i forbindelse med fødselen på forsommeren.

Eli har oppdatert informasjonen om stipend på bloggen og postet på Facebook om det. Kan også sende ut en epost til medlemmene.

 

 

 

Reklamer