Referat fra styremøte 22.september 2016

Tid og sted: VID vitenskapelige høgskole, Betanien, torsdag 22. september, fra 8.30-10.00

Tilstede: Eli Heldaas Seland, Ahl Vegard Nilsen, Gro Instebø, Ane Noer Korssjøen, Vibeke Aase Jensen

Forfall: Marion Mühlburger (permisjon), Kirstine Folman

Referent: Gro

Sakslisten

 1. Godkjenning av referat og innkalling
 2. Referat fra NFFs sentralstyremøte
 3. Julemøte
 4. Eventuelt

 1. Referat og innkalling ok
 2. Referat fra NFFs sentralstyremøte

Gro refererte fra styremøtet i Grimstad 1. september:

 • Markedsseminar holdes på Litteraturhuset i Oslo i slutten av januar 2017. Intern markedsføring overfor egne ansatte og studenter, men også markedsføring mot ‘omverdenen’
 • NFFs årsmøte holdes etter seminaret
 • Forslag til strateginotat utarbeidet av Jimi Thaule ble diskutert. Han savner en konkret visjon for NFF sentralt.
 • Hvordan drive ‘lobbyvirksomhet’ overfor politikere og lovgivere
 • Kristin Røijen og Jimi Thaule var tilstede på Arendalsuka sammen med Norsk bibliotekforening.

 

Kristin Røijen har sendt epost til Eli om at NFF Bergen mottar kr. 10.000 i støtte i år, i motsetning til i fjor. Da fikk vi tildelt kr. 20.000, og det har vi budsjettert med. Budsjettet vårt må revurderes, Eli og Ahl Vegard ser på. Dette er meldinger vi må få før de lokale årsmøtene, ikke nå. Gro tar kontakt med Kristin for å sjekke opp i dette.

 

 1. Julemøte

Holdes i uke 47 eller 48 på Litteraturhuset (Boksalongen) i Skostredet. Ane har kontaktet andre steder, men har fått lite respons.

Møteavgift kr. 50 som før. Den betales kontant i døren.

Leie for lokalet er kr. 2000, vi må sjekke om dette er med eller uten merverdiavgift. En forfatter via Norsk forfattersentrum har en minstepris fra kr. 2200,- for en halv time.

Ane tar kontakt med Boksalongen og sjekker ledige datoer i de to nevnte ukene, Ahl Vegard tar kontakt med Norsk forfattersentrum og hører hvilke forfattere som er mulige å få. ‘Ønskeliste’ er Frode Grytten, Thomas Espedal eller Gunhild Øyehaug.

Vi ønsker en presentasjon av forfatterens nye bok, med opplesing. Tidsbruk ca 30 minutter. De ansatte i Boksalongen presenterer noen bøker de kan anbefale. Bøker kan kjøpes med 10% rabatt.

De påmeldte får servert et glass drikke (brus, vin) sponset av NFF Bergen.

Invitasjon sendes ut med lenke til påmelding (som ved halvdagsseminaret i vår). Julemøtet starter kl. 19.30.

 1. Eventuelt

Invitasjon til Neptunseminaret er sendt ut. Et godt program.

Neste møte i NFF Bergen blir på Kronstad 10. november.

Reklamer