Referat fra styremøte 10. november 2016

Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad, 10.11.2016, kl. 0830-0950

Tilstede: Eli Heldaas Seland, Ahl-Vegard Nilsen, Vibeke Jensen, Gro Instebø, Ane Noer Korssjøen

Forfall: Kirstine Folmann, Marion Mühlburger (permisjon)

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Ingen kommentarer

  1. Julemøte

Eli og Ane har hatt møte med ansatte fra Boksalongen på Litteraturhuset. De kom med en del praktiske tips. De ønsker at noen fra NFF er tilstede fra ca 19.00. Vi betaler ikke noe leie for Boksalongen.

Ahl-Vegard tar imot betaling, kr. 50, ved inngangen. Ane sørger for at folk får noe glassene sine.

Eli ønsker velkommen.

Møtet begynner kl. 19.30 og Frode Grytten begynner å lese fra sin nye bok ‘Menn som ingen treng’ kl. 20.00. Han holder på i ca en halv time. Han får kr 3.500 i honorar (fast pris).

Mingling etterpå. Ønsker folk å kjøpe mere vin, kan de gå i Colonialen og kjøpe.  Boksalongen gir 10% rabatt på bokkjøp den kvelden. De legger ut ulike bøker på bordene og vil være tilstede for spørsmål mm. Frode Grytten signerer egen bok.

Hvis Fosse-stova er ledig, vil det bli åpnet opp her. Her selges bøker som er gitt til Boksalongen.

Eli sender ut invitasjon snarest med påmeldingsfrist 23. november

3.Neptun-seminaret

Vibeke orienterte fra seminaret med vel 40 deltagere. Det var rettet mye mot folke- og skolebibliotek. Tord Høivik hadde en interessant forelesning om brukerundersøkelse. Han legger ut forelesningen på bloggen sin (https://plinius.wordpress.com)

Vi diskuterte om NFF fortsatt skal være med å arrangere disse seminarene siden de er de siste årene stort sett har vært rettet mot folkebibliotek. Vi vedtok at vi ikke lenger ønsker å være med å arrangere.

Eli skal på evalueringsmøte etter Neptun-seminaret 18. november.

  1. Årsmøteforberedelser

Årsmøtet skal avholdes i februar. Innkalling og årsmøtepapirer må sendes ut i forkant innen gitte frister. Ingvild Monsen reviderer regnskapet

Eli undersøker med Brønnøysundregisteret om vi trenger vedtektsendring for å to personer til å signere i banken.

Eli sender en epost til valgkomiteen som i år består av Karin Bengtsson og Irene Eikefjord

Vi skal velge leder, 1 styremedlem og 1 varamedlemmer og revisor. Leder velges på årsmøtet, resten av styret konstituerer seg selv.

Disse står på valg:

Eli Heldaas Seland, leder, Ane Noer Korssjøen, styremedlem, Kirstine Folmann, vara.

Eli har meldt at hun ikke tar gjenvalg, det gjør heller ikke Ane.

Vi prøve å komme med innspill til valgkomiteen om eventuelle nye styre/varamedlemmer.

Gro forbereder årsmeldingen, Ahl Vegard regnskapet. Han lager også forslag til budsjett.

Dato for årsmøtet og for utsending av papirer fastsettes på neste styremøte.

  1. Neste møte

Neste møte blir 15. desember kl. 8.30 på NHHB med hovedvekt på årsmøteforberedelser.

  1. Eventuelt

Solveig Kavli skriver rapport fra samlingen for FTRB, forum for teologi og religionsfaglige bibliotek, i oktober 2016. Den blir lagt ut på bloggen vår. Hun fikk stipend fra NFF til konferansen.

 

 

 

 

 

 

Reklamer