Referat fra styremøte 5. januar 2017

UBBHF, kl. 15.00-16.15

Tilstede: Eli Heldaas Seland, Ahl Vegard Nilsen, Ane Noer Korssjøen, Gro Instebø, Kirstine Folmann (deler av møtet) Les videre

Reklamer

Årsmøte i NFF-Bergen 15.2.2017

Det blir årsmøte i NFF-Bergen onsdag 15.2.2017 kl. 14. Innkalling er sendt ut til alle medlemmer på epost. Merk fristen for å melde saker til årsmøtet: 25. 1.