Referat fra styremøte 5. januar 2017

UBBHF, kl. 15.00-16.15

Tilstede: Eli Heldaas Seland, Ahl Vegard Nilsen, Ane Noer Korssjøen, Gro Instebø, Kirstine Folmann (deler av møtet) Les videre

Reklamer