Referat fra styremøte 16. mars 2017

NFF Bergen, referat fra styremøte 16. mars 2017

Universitetet i Bergen, Haakon Sheteligs plass 7.

Tilstede: Gro Instebø, Vibeke Jensen, Svitlana Kolesnyk, Ahl Vegard Nilsen.

Forfall: Marion Mühlburger

Referent: Ahl Vegard Nilsen

Les videre

Reklamer