NFF Bergen, referat fra styremøte 16. mai 2017

Sted: HVL Møllendalsveien

Tilstede: Gro Instebø, Marion Mühlburger, Svitlana Kolesnyk, Ahl Vegard Nilsen.

Forfall: Vibeke Jensen

Referent: Ahl Vegard Nilsen

 

Les videre

Reklamer