NFF Bergen, referat fra styremøte 16. mai 2017

Sted: HVL Møllendalsveien

Tilstede: Gro Instebø, Marion Mühlburger, Svitlana Kolesnyk, Ahl Vegard Nilsen.

Forfall: Vibeke Jensen

Referent: Ahl Vegard Nilsen

 

 

  1. Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble godkjent uten kommentarer

 

  1. Status halvdagsseminar

Programmet er sendt ut, og godkjent av foredragsholderne. Vi har to foredragsholdere fra Kristiansand. De får én time til sitt innlegg etterfulgt av en halvtime med spørsmål. Etter det blir det pause, så Solveig 30 min, så Michael 30 min, spørsmål 15 min. Til slutt blir det lunsj.

Det er bestilt lunsj til 28 fra Ny sjanse. Det må bestilles 28 kuverter samt kaffe fra SiB. Ahl Vegard bestiller.

Det ble diskutert om det var behov for mer reklamering av seminaret. Skal legges ut på «har du hørt» ved UiB. Bekymringer for kræsj med andre arrangementer i samme tidsperiode, men denne typen problemstilling møter vi alltid i denne perioden.

For å sørge for at det praktiske er i orden så ble det bestemt at vi på forhånd undersøker at pc’en er påkoblet og fungerende. Vi ber også foredragsholderne om å sende innlegget deres på forhånd til Svitlana, slik at vi har en backup om deres pc ikke skulle fungere.

Mat er bestilt til klokken 12.00, i Michael sitt innlegg. Vi får ordne med maten stille og rolig i bakgrunnen.

Påmeldingssfristen er 30. mai. Svitlana sender ut påminnelse 29.5 ut til medlemmene og på biblioteknorge.

Det ble diskutert ulike gaveløsninger til våre foredragsholdere. Det ble understreket at gavene må være kompatible med transportmetoden fly. Det ble drøftet ulike gaveideer og budsjett.

  1. Status innmeldingslenken

Problemene med dårlig innmeldingsmuligheter går heldigvis mot slutten. Både NFF og NBF har ryddet opp i sine innmeldingssider og relaterte lenker. Ahl Vegard har opprettet en «bli medlem»-side på bloggen med informasjon om innmeldingsprosessen samt medlemsfordeler.

 

  1. Status retningslinjer vedr. forberedelsen av ulike arrangement

Svitlana redegjorde hva tanken var bak denne saken samt informerte at hun hadde laget det generelle dokumentet med retningslinjer. Den historiske oversikten mangler, men Ahl Vegard lovet at han skulle ha det klart til neste møte.

  1. Status medlemslister NBF

Arbeidet med medlemslisten fortsetter. Listen ble fordelt på styremedlemmene som har i oppgave å undersøke om det finnes potensielle medlemmer i «sin» bunke. Det ble nådd enighet om at dette burde være en årlig aktivitet.

  1. Gjennomgang av NFF-Bergen sine kommunikasjonskanaler

Det ble informert mer om våre kanaler, samt påloggingsinformasjon til disse. Det ble også opprettet en «arrangement»-mappe på Gdisken der vi samler all dokumentasjon relatert til arrangementsvirksomheten vår.

 

  1. Eventuelt

Svitlana opplyste om at signaturretten er på plass. Det vil si at leder + kasserer har signaturrett i fellesskap. Det mest nærliggende bruksområdet for signaturretten er administrering av nettbanken (åpning/stenging av kontoer, legge til administratorer O.L.). Ahl Vegard minnet om at styret må stenge NFFs Neptun-konto.

 

 

Reklamer