NFF Bergen, referat fra styremøte 9. juni 2017

NFF Bergen, referat fra styremøte 9. juni, kl. 08.30-10.00

Bibliotek for medisinske og odontologiske fag, UiB

Tilstede: Gro Instebø, Marion Mühlburger, Svitlana Kolesnyk, Ahl Vegard Nilsen.

Forfall: Vibeke Jensen

Referent: Ahl Vegard Nilsen

Les videre

Reklamer