NFF Bergen, referat fra styremøte 9. juni 2017

NFF Bergen, referat fra styremøte 9. juni, kl. 08.30-10.00

Bibliotek for medisinske og odontologiske fag, UiB

Tilstede: Gro Instebø, Marion Mühlburger, Svitlana Kolesnyk, Ahl Vegard Nilsen.

Forfall: Vibeke Jensen

Referent: Ahl Vegard Nilsen

Les videre

Reklamer

Hilde Johannessens presentasjon fra halvdagsseminaret 7.6

Styret takker alle fremmøtte for et innholdsrikt og matnyttig seminar. Nedenfor finner dere Hilde Johannessens presentasjon New roles for research librarians: Meeting the expectations for research support som innledet seminaret.

New roles for research librarians

Til neste gang!