NFF Bergen, referat fra styremøte 12. oktober, kl. 08.30-10.00

HVL, Møllendalsveien

Tilstede: Gro Instebø, Marion Mühlburger, Svitlana Kolesnyk

Forfall: Vibeke Jensen, Ahl Vegard Nilsen

Referent: Svitlana Kolesnyk

Les videre

Reklamer