Referat/årsmøteprotokoll fra årsmøtet 2018

Årsmøte Norsk fagbibliotekforening, Bergen 2018

Sted: Universitetsbiblioteket, HF, rom 025, Haakon Sheteligsplass 7

Tid: Mandag 12. februar 2018

Tilstede: 8 personer, alle stemmeberettigede.

I forkant av møtet delte Eli Heldaas Seland sine erfaringer fra Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy som hun fikk tildelt stipend fra NFF til å delta på.

Godkjenning av stemmeberettigede:

Godkjent.

Godkjenning av innkalling og saksliste:

Godkjent.

Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive proktollen:

Møteleder: Svitlana Kolesnyk

Referent: Ahl Vegard Nilsen

Protokollunderskrivere: Solveig Kavli og Irene Eikefjord

Årsmelding:

Årsmeldingen ble godkjent.

Regnskap 2017

Regnskapet ble godkjent.

Virkeplan 2018

Svitlana orienterte om styrets virkeplan for 2018. Det er allerede kommet et forslag til halvdagsseminaret 2018 hvilket virker å være populært, nemlig døgnåpent bibliotek. Det ble spilt inn at UB UiS har hatt døgnåpent bibliotek. Potensielle foredragsholdere ble luftet.

Det ble også spilt inn et temaforslag om biblioteket som kulturarena – Elin Golten ble spilt inn som et navn her da hun arbeider med en phd om temaet.

Det ble løftet frem at presentasjonen av bøker på Litteraturhuset var under pari, Norli var bedre. Norli er nå gjenåpnet – styret ble oppfordret til å undersøke om Norli Strandgaten er en mulig arena for julemøtet.

Det ble også informert om planene for biblioteksløyd.

En til sosial avslutning ble også diskutert. Det ble diskutert møtetidspunkter. Det ble trukket frem at halvdagsseminaret også er en sosial arena (lunsjen). Biblioteksløyden kan også være en sosial arena. Det ble også trukket frem at halvdagsseminaret kan flyttes på til etter lunsj og slås sammen til en sosial happening til etter arbeidsdagen.

Forslag om vedtektsendringer

Foreslått vedtektsendring om at styret kan supplere valgkomiteen når kun ett medlem går ut av styret. Dette for å unngå at én person blir sittende med ansvaret alene. Følgende setning ble tilføyd § 3, første avsnitt:

Valgkomitéen består av minst 2 personer. Styre kan supplere valgkomiteen med flere kandidater dersom det er nødvendig.

Vedtektsendringen ble godkjent av forsamlingen.

Budsjett 2018

Budsjettet ble godkjent av forsamlingen.

Valgkomiteens forslag til styret i NFF Bergen 2018

Valgkomiteens forslag:

Svitlana Kolesnyk, Universitetet i Bergen, leder (ikke på valg, ett år igjen) Gro Harriet Instebø, Høgskulen på Vestlandet (på gjenvalg for ett år) Vibeke Jensen, Norges Handelshøgskole (på gjenvalg for to år) Solveig Kavli, Høgskulen på Vestlandet (ny)

Varamedlem:

Kenneth Skogås, NLA Høgskolen (ny)

Solveig Kavli er foreslått som nytt fast medlem. Hun informerte om at hun, pga nye oppgaver, ønsket at hennes plass blir overtatt av Gunhild Austrheim. Dette, sammen med valgkomiteens forslag, ble godkjent av forsamlingen.

Styret i NFF blir dermed:

Svitlana Kolesnyk, Universitetet i Bergen, leder (ikke på valg, ett år igjen) Gro Harriet Instebø, Høgskulen på Vestlandet (på gjenvalg for ett år) Vibeke Jensen, Norges Handelshøgskole (på gjenvalg for to år) Gunhild Austrheim, Høgskulen på Vestlandet (ny)

Varamedlem:

Kenneth Skogås, NLA Høgskolen (ny)

Styret konstituerer seg selv utover leder.

Reklamer