NFF Bergen, referat fra styremøte 10. april, kl 08.30-10.00

NHH biblioteket

Tilstede: Svitlana Kolesnyk, Gro Instebø, Vibeke Jensen

Forfall: Gunhild Austrheim, Kenneth Skogås

Referent: Vibeke Jensen

1. Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble godkjent uten kommentarer

2. Godkjenning av referat fra møtet 6. mars 2018

Referatet ble godkjent med én kommentar; Svitlana og Gunhild har hatt et møte med Ahl Vegard ang. kassererrollen. For at Gunhild kan overta administratorrollen, kreves det en underskrift fra tidligere leder i NFF sentralt da det er NFF sentralt som administrerer alle kontoene.  Dette kan bli utfordrende i fremtiden, så én mulighet er å opprette egen avtale med DnB.

Vedtak:

Opprette ny avtale med DnB, med NFF Bergen som kunde.

3. Status halvdagsseminar 2018

Gro har ordnet med både foredragsholder og lokale. Gitte Kolstrup, bibliotekdirektør ved Universitetsbiblioteket i Stavanger, kan komme den 12. juni. Gro tar kontakt med Gitte ang. flybillett til Bergen.

Svitlana har vært i kontakt med flere, bl.a. Anders Ericson. Han kunne ikke komme, men Svitlana hører nærmere med han om han vet om andre som kan være interessante for oss. Avventer svar fra flere. Vibeke undersøker om noen på NHH kan være aktuelle.

Annonsering:

Vibeke lager utkast til annonsering. Frist for utsendelse: 24. april. Endelig program sendes ut 15. mai med påmeldingsfrist 5. juni. Svitlana har ansvaret for å lage påmeldingsskjema. Annonsering og program vil bli annonsert via e-post, blogg, facebook og biblioteknorge.

Mat:

Svitlana sjekker prisene på «Ny sjanse».

Gave:

Går for det samme som i fjor.

Påmeldingsavgift:

Vi gikk litt i minus i fjor, så øker prisen med 50,- Da blir det kr 300,- for medlemmer, og 400,- for ikke-medlemmer.

Vi diskuterte litt løst og fast rundt den sosiale biten etter seminaret. Byvandring i Solheimsviken eller stopp på et lokalt «vannhull» var noen forslag.

Det ble nevnt flere navn i forbindelse med byvandringen. Svitlana og Gro tar kontakt med de aktuelle personer.

4. Oppdateringer NFF sin blogg og e-post

Vibeke har gjort en ryddejobb på e-posten. Gamle e-poster er slettet og noe er lagret i mapper.

Det er også gjort små endringer på bloggen, bl.a. er det laget et rullegardinvindu for arkivet. Info om nytt styre er oppdatert.

Vi vil gjøre facebooksiden vår mer levende med hyppigere oppdateringer. Gjerne legge ut info om arrangement som kan være interessante for NFFs medlemmer eller andre nyheter med fokus på fagbibliotek og Bergen. Nyheten om UBBMED som er kåret til «Årets bibliotek» er et godt eksempel på det siste. Bilder er også med på å gjøre en side litt mer levende.

Svitlana hører med Sigrun Ask, hovedbibliotekaren ved bibliotek for kunst og design, om vi kan bruke et av deres bilder som forsidebilde.

5. Status biblioteksløyd

Marion tok kontakt med Elin Stangeland, og det var ingenting i veien for at de kunne bidra. Kurset bør holdes i september/oktober, så vi må få en endelig bekreftelse på at dette passer.

 

Reklamer