NFF Bergen, referat fra styremøte 8. mai, kl 08.30-10.00

NLA biblioteket

Tilstede: Svitlana Kolesnyk, Gro Instebø, Kenneth Skogås, Gunhild Austrheim, Vibeke Jensen

Forfall:

Referent: Vibeke Jensen


1. Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble godkjent uten kommentarer

2. Godkjenning av referat

Referatet fra forrige møtet godkjent.

3. Søknad om stipend

Det er kommet inn en søknad fra Regina Küfner Lein om støtte for å delta på årets EAHIL-konferanse 9.-13. juli i Wales.  Styret har vedtatt å innvilge søknaden med et stipend på NOK 5000,-

4. Status halvdagsseminar 2018

Må få klart programmet til 15. mai – da skal arrangementet annonseres.

Vibeke undersøker mer om noen på NHH kan holde et lite innlegg på 15-20 min.

Egil Ertresvaag har sagt ja til å ha en liten byvandring på Kronstad/Danmarksplass/Solheimsviken etter selve seminaret.

Vi øker påmeldingsavgiften slik at det blir kr 350,-  inkl. byvandring for ikke-medlemmer og kr. 450,- inkl. byvandring for medlemmer.

Svitlana har undersøkt prisene hos Ny sjanse, og det er ingen forandring fra i fjor. Gro bestiller mat. Gunhild tar på seg å bestille kaffe og kuvert fra SIB.

Gunhild kom med forslag om å lage en liten plakat med programmet for å reklamere litt ekstra for seminaret – hun tar på seg oppgaven å lage en slik plakat.

5. Biblioteksløyd

Med en gang vi har fått datoene på plass vil vi annonsere kurset, fortrinnsvis med utdypende informasjon om innhold og pris slik at de som er interessert kan planlegge i god tid. Svitlana avklarer hvor lenge kurset varer og om det er mulig å få det på 2 dager.

6. Status ny konto DNB

Den signerte avtalen er sendt til DNB, saken er under behandling.

7. Økonomi: søke om tilskudd?

NFF avd. Bergen får kr 10 000 årlig fra NFF sentralt, men ellers er det få inntektsmuligheter. Siden planen er å arrangere Biblioteksløyd til høsten, kan det være en idé å søke NFF sentralt om ekstra tilskudd.

Vi kom inn på årets julemøte, som vi i år har ansvaret for å arrangere. Det ble diskutert litt rundt hvor det skal være. Gunhild tar kontakt med Norli.

8. Facebook: er det nyheter/info som vi kan legge ut?

Forslag til hva som kan være aktuelt å dele:

  • Boklanseringer
  • Info fra NFF sentralt
  • Forskningsbloggen

Forslag sendes gruppen for å høre om det kan være interessant å legge ut. Gro og Gunhild får også tilgang til å legge ut.

9. Gruppebildet av styret

Det ble tatt bilder av styret som skal inn på bloggen (under «Om oss»).

 

Reklamer