NFF Bergen, referat fra styremøte 6. september, kl 08.30-09.30

Sted: HVL, Møllendalsveien

Tilstede: Svitlana Kolesnyk, Gro Instebø, Vibeke Jensen

Forfall: Gunhild Austrheim, Kenneth Skogås

Referent: Vibeke Jensen

1. Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble godkjent uten kommentarer

2. Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent uten kommentarer.

3. Status biblioteksløyd

Vi har fått ekstra tilskudd på kr 10 000 fra NFF sentralt. Rom er bestilt – det blir kursrom 121 på biblioteket for humaniora. Så snart alle detaljer er på plass, vil vi åpne opp for påmelding. Vibeke utarbeider forslag til annonse.

4. Status julemøte

Svitlana kontakter Kenneth for å høre status ang Nordli. Vi søkte litt på nettet på bokaktuelle vestlandsforfattere, og et par navn pekte seg ut. Kan også høre med Gunnhild om hun har noen forslag. Julemøtet blir også sak til neste møte.

5. Økonomirapport

Den gamle kontoen av avsluttet, og NFF sentralt overfører det årlige tilskuddet til ny konto. Svitlana tar kontakt med NFF sentralt for å avklare når vi får det ekstra tilskuddet.

Reklamer