NFF Bergen, referat fra styremøte 11. oktober, kl 08.30-10.00

Sted: UBB, Bibliotek for humaniora

Tilstede: Svitlana Kolesnyk, Gro Harriet Instebø, Gunhild Austrheim

Forfall: Vibeke Jensen, Kenneth Skogås

Referent: Svitlana Kolesnyk

1. Godkjenning av saksliste

Det ble foreslått å avtale møteplan under punkt 5. Eventuelt. Sakslisten ble godkjent.

2. Evaluering av biblioteksløyd – kurset

Styret gikk gjennom svar på tilbakemeldingsskjemaene. Det kom mange gode og konstruktive tilbakemeldinger. Kurset ble omtalt som nyttig, passe nivå. Deltakerne var fornøyde med gode instruktører og hjelpere; det ble spesielt påpekt at kurset ble gjennomført problemfritt med tanke på det tekniske (tilgang til nett, opprettelse av brukerkonto osv.). En av deltakere ønsket en mulighet for noe sosialt, slik som felles lunsj, felles middag eller øl etter kurset, for dem som ønsket.

Styret er fornøyd med arrangementet og konkluderer med at kurset var vellykket.

3. Julemøte

Gro tar kontakt med Norli Strandgaten for å høre om mulighet til å holde julemøte der i uke 26. Dersom ikke det er mulig, tar vi kontakt med Boksalongen i Litteraturhuset. Når vi har datoen klar, tar vi kontakt med aktuelle forfattere.

4. Økonomirapport

Gunhild orienterte om status med NFF Bergen sin økonomi.

Vi tar kontakt med Regina og ber om rapport fra konferansen.

5. Møteplan

1. november kl. 8.30-10.00

13. desember kl. 14.30-16.00 med påfølgende middag

Reklamer