NFF Bergen, referat fra styremøte 15. november, kl 08.30-09.30

Sted: NHH biblioteket

Tilstede: Svitlana Kolesnyk, Gunhild Austrheim, Vibeke Jensen

Forfall: Gro Instebø, Kenneth Skogås

Referent: Vibeke Jensen

1. Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble godkjent uten kommentarer

2. Julemøte

Pr i dag er det litt færre påmeldte enn tidligere, så vi kommer sende ut to nye påminnelser – én nå ganske snart og én dagen før fristen går ut. Vi undersøker med Norli angående stoler, glass osv. Svitlana foreslo også at vi kjøper inn litt klementiner og pepperkaker. Gunhild sjekker hvordan mulighetene er for å kunne bruke Vipps i tillegg til betaling kontant.

3. Ny layout blogg

Bloggen har fått et litt nytt utseende. Bildene fra kurset i biblioteksløyd kan med fordel gjøres litt mindre. Vibeke fikser!

4. Økonomi

Pga sykdom har det blitt forsinkelse med utsendelse av faktura for halvdagsseminaret og utbetaling til kursholdere (biblioteksløyd). Dette vil bli ordnet så snart som mulig.

5. Planer for 2019

Vi diskuterte litt rundt hva vi ønsker for 2019. Skal vi arrangere flere kurs?

Hvilke tema ønsker vi å belyse på et halvdagsseminar? I februar er det årsmøte, hva ønsker vi foredrag om? Markedsføring og formidling var noen forslag. Bergen Offentlige Bibliotek er flinke på dette med formidling. Gunhild forhører seg litt med de.

6. Eventuelt

Vi må sette dato for årsmøte – dette blir sak på neste styremøte 13. desember. To fra styret skal på valg.

Det er bestilt bord på Litteraturhuset til kl 1630 etter styremøtet den 13. Neste møte blir HVL Møllendalsveien kl 14.30-16.

Reklamer