Årsmøte NFF avd. Bergen 19.02.2019

Det blir årsmøte i NFF avd. Bergen TIRSDAG 19. februar kl. 14.

Sted: Fakultet for Kunst, Musikk og design (tidligere KHiB), Møllendalsveien 61. Oppmøte: Bibliotek for kunst og design.

Innkalling er sendt ut til alle medlemmer på epost. Hvis noen ønsker å fremme saker på årsmøtet, må disse være styret i hende senest 4. februar.

De kan sendes til nffbergen@gmail.com.

Reklamer