Om seminaret «Vil du bli ei filmstjerne? Om formidling i bibliotek»

11. juni var det duket for halvdagsseminar om formidling i bibliotek. Vi hadde tre spennende foredragsholdere på programmet, i tillegg til omvisninger og sosial aktivitet i etterkant. Bakgrunnen for temaet formidling i bibliotek var at vi ønsket et tema som angår de aller fleste som jobber i bibliotek, både folkebibliotek og fagbibliotek.

Seminaret fant sted på Bibliotek for humaniora, og vi startet med en varm lunsj fra Sammen catering. Deretter fikk vi en introduksjon til temaet formidling i bibliotek av vår leder Kirsten Fausa Storvik, og hun presenterte foredragsholderne.

Første foredrag på programmet var av stipendiat Elin Golten, som skriver doktoravhandling ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet. Elin har også jobbet flere år på fylkesbiblioteket i Hordaland, hvor hun har en 20% stilling. Tittelen på innlegget hun holdt, var Paradigmeskifte i norske bibliotek. Hun snakket om den nye formålsparagrafen der aktiv formidling står sentralt, og om biblioteket som møtested og arena for offentlig samtale og debatt. Det sosiale bibliotek med diverse arrangementer og aktiviteter gir nye utfordringer og muligheter, og Elin snakket med engasjement og stor faglig tyngde rundt dette.

Neste innlegg var av høgskolelektor Andrea Eikset, som jobber i faggruppen for matematikk fagdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Hennes innlegg, Skal du bli en filmstjerne? Video som redskap i undervisning, bar preg av nye og morsomme måter å formidle på. Hun delte mye av sin egen erfaring med å lage videoer, og snakket om hvordan man kan bli fortrolig med å stå framfor kamera (på tross av at man gjerne har både rynker, smatting og talefeil som man blir pinlig klar over), og fordelen med å lage korte og poengterte videoer. Andrea sitt innlegg var underholdende, lærerikt og engasjerende.

Det siste foredraget var av universitetsbibliotekar Hannah Gillow-Kloster. Hannah er faglig leder på Skeivt arkiv, som er en del av avdeling for spesialsamlinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Hannahs innlegg, Skeivt arkiv og digital formidling, handlet om hvordan Skeivt arkiv når ut til folk, særlig gjennom videoer på facebook, men også på youtube og nettsiden deres. Vi fikk se eksempler på videoer som har nådd ut til mange, og som virkelig har truffet et stort publikum. Sterke personligheter, sterke historier og ting som skjer «her og nå» er det som gjerne kommer på topp når det gjelder å nå ut til folk, og her har Skeivt arkiv mye å bidra med. Et interessant og inspirerende innlegg.

Etter applaus og utdeling av blomster og sjokolade, var det tid for formidling i praksis, i form av to omvisninger. Vi gikk opp til første etasje på Bibliotek for humaniora, der utstillingen Store bøker, små bøker stod. Universitetsbibliotekar Pål Steiner viste oss et utvalg av Universitetsbibliotekets største og minste bokskatter. Etterpå gikk vi ut i det fine været, og møtte historiker Egil Ertresvåg i Nygårdsparken. Han tok oss med på en vandring gjennom parken, og fortalte om Nygårdsparkens historie.

Alt i alt var det en svært vellykket dag med mye faglig påfyll, og temaet formidling i bibliotek ble belyst både i teori og i praksis. Tusen takk til foredragsholdere og til alle som deltok!