Møte om ny nasjonal bibliotekstrategi

15. november kommer NBFs leder Mariann Schjeide til Bergen for å snakke om hva den nye bibliotekstrategien får å si for bibliotekene. Møtet arrangeres av Universitetsbiblioteket i Bergen og NBF Hordaland, og er åpent for alle bibliotekansatte.

Mer informasjon finner du her: https://www.uib.no/ub/130919/norsk-bibliotekforening-nbf

Velkommen!