Spennende seminar på nyåret – Library marketing

Vil du lære mer om markedsføring av bibliotek? NFF Bergen arrangerer heldagsseminar om markedsføring tirsdag 11. februar 2020. Vi har fått inn Ned Potter fra Storbritannina som foredragsholder. Han jobber på universitetsbiblioteket i York, og holder jevnlig workshops i markedsføring og presentasjonsteknikk. Mer informasjon om foredragsholderen finner du her: https://www.ned-potter.com/about

Seminaret vil blant annet dreie seg om kommunikasjon i forhold til ulike brukergrupper, og hvordan man kan jobbe med sosiale media og video. Det blir mye praktisk arbeid og samarbeid i grupper, og man vil jobbe mot å utforme en konkret markedsføringsplan som kan brukes i biblioteket.

Vi håper mange har mulighet til å delta på seminaret, og gleder oss til å få mer kunnskap om dette spennende og relevante temaet.

Mer detaljert informasjon og program kommer senere, men sett gjerne av datoen allerede nå!