Referat fra årsmøte 2020

Norsk fagbibliotekforening avd. Bergen

Tid: Torsdag 20. februar 2020 kl. 14.00

Sted: Manuskript- og librarsamlingen, HF-bygget, Sydnesplassen 7.

Til stede: 6 personer, hvorav 5 stemmeberettigede.

Før årsmøtet fikk vi et foredrag av førstebibliotekar Alexandros Tsakos, ved Universitetsbiblioteket, seksjon for spesialsamlinger. Foredraget hadde tittelen: Om internt arbeid på ManLib: Fra diplomer til skillingstrykk.

 

Saksliste

  1. Godkjenning av stemmeberettigede 

Godkjent

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent

  1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 

Møteleder: Kirsten Fausa Storvik
Referent: Maria Refsdal
Protokollunderskrivere: Solveig Kavli og Ane Landøy

  1. Årsmelding 2019 

Det ble utskifting i styret gjennom året. Vi fikk ikke tak i vara Kenneth Skogås. Maria Refsdal gikk inn som vara fra mai. Vibeke Alice Jensen trakk seg fra styret høsten 2019, og da gikk Maria inn som sekretær.

NFF Bergen hadde 52 medlemmer ved årsskiftet. Vi når våre medlemmer på e-post, facebook og blogg.

Vi har arrangert halvdagsseminar i juni 2019 om formidling i bibliotek. Høsten 2019 har styret brukt tiden til å planlegge seminar om markedsføring i februar.

Stipendet for 2019 gikk til Solveig Kavli.

Årsmeldingen ble godkjent.

  1. Regnskap 2019 

Vi har byttet bank, og det har vært problemer med pålogging. Vi har ikke fått sendt ut faktura for halvdagsseminar, og det er for sent å sende dette i 2020.

Tilskudd fra NFF sentralt kom ikke i 2019 (men det kom tidlig i 2020).

Noen regninger som skulle vært betalt i 2018 ble ikke betalt før i 2019. Dette forklarer nedgang i beholdning av penger for 2019.

Regnskapet ble godkjent.

  1. Virkeplan 2020 

Virkeplanen ble godkjent.

  1. innkomne saker 

Ønske om vedtektsendring fra styret: Vi ønsker at styret fortsatt skal ha fire medlemmer, pluss to vara (i stedet for en). Dette er fordi det har vært sårbart i det siste, og vi ønsker at styret blir mer robust.

Vedtektsendringen ble godkjent.

  1. Budsjett 2020 

Budsjettet ble godkjent.

  1. Valg 

Valgkomiteen har kontaktet mange personer, men det har vært vanskelig å få tak i folk som vil stille. Maria Refsdal går inn som kasserer, og Ane Landøy går inn som vara. Vi mangler da ett styremedlem og ett varamedlem. Det ble vedtatt at styret får fullmakt til å finne nye personer til styret.

Nytt styre pr. 20.02.2020:

Kirsten Fausa Storvik (Universitetsbiblioteket i Bergen), leder, ikke på valg
Solveig Kavli (Høgskulen på Vestlandet), nestleder, ikke på valg
Maria Refsdal (Universitetsbiblioteket i Bergen), kasserer, ny
Ane Landøy (Universitetsbiblioteket i Bergen), vara, ny

Bergen, 03.03.2020

Solveig Kavli                           Ane Landøy                           Maria Refsdal