Om seminaret «Marketing your library service» ledet av Ned Potter

I februar arrangerte NFF avd. Bergen et heldagsseminar om markedsføring i bibliotek ledet av presentasjon- og kommunikasjonsspesialist Ned Potter på Litteraturhuset. Ned Potter arbeider til daglig på universitetsbiblioteket i York, og holder også verksted i strategisk markedsføring og bruk av sosiale media for bibliotek med jevne mellomrom.

NFF_Potter on Branding

Til seminaret vårt i Østre Skostredet kom det tretti deltakere fra rundt om i hele landet, så i tillegg til at det var deltakere fra Bergen og omegn fikk vi også besøk helt fra Finnmark i nord til Agder i sør. Seminaret ble fulltegnet i løpet av svært kort tid etter at påmeldingen åpnet.

I den første delen av seminaret så vi på ulike måter å spisse markedsføringen på med henblikk på brukerne, og på hvordan deltakerne kunne skreddersy informasjon og kommunikasjon til de ulike brukergruppene. Vi så deretter på flere metoder for å forstå brukerne bedre slik at dette kunne knyttes direkte til markedsføringsplanen. Underveis gjennomførte vi gruppeoppgaver med konkrete eksempler fra egen arbeidsplass.

I andre del, etter å ha spist fiskesuppe til lunsj, tok vi for oss bruk av sosiale media i bibliotek. Denne delen var også interaktiv gjennom samarbeid i grupper, og vi fikk et mer helhetlig bilde av markedsføringens ulike deler sett i sammenheng med hverandre. Forskjellige plattformer for sosiale media brukes av ulike brukergrupper samtidig som de egner seg til publisering av ulike typer informasjon. Dette krever bevisstgjøring og planlegging i form av hensikt med publisering og definering av målgruppe(r) i forkant.

De fleste deltakerne var fra fagbibliotek, men vi hadde også flere fra fylkesbibliotek og folkebibliotek. Metodikken fra seminaret er et viktig ledd i utbredelsen av bibliotekenes grunnformål med tanke på å fremme opplysning og utdanning på tvers av sektorene. Vi håper seminaret har god overførbarhetsverdi og kommer til nytte for deltakerne. Det var utrolig kjekt å se både nye og velkjente fjes. Avslutningsvis vil vi bare si tusen takk til alle deltakerne, og en spesielt stor takk til Ned Potter for svært god forberedelse og et veldig godt ledet seminar.