Om seminaret «Marketing your library service» ledet av Ned Potter

I februar arrangerte NFF avd. Bergen et heldagsseminar om markedsføring i bibliotek ledet av presentasjon- og kommunikasjonsspesialist Ned Potter på Litteraturhuset. Ned Potter arbeider til daglig på universitetsbiblioteket i York, og holder også verksted i strategisk markedsføring og bruk av sosiale media for bibliotek med jevne mellomrom.

NFF_Potter on Branding

Til seminaret vårt i Østre Skostredet kom det tretti deltakere fra rundt om i hele landet, så i tillegg til at det var deltakere fra Bergen og omegn fikk vi også besøk helt fra Finnmark i nord til Agder i sør. Seminaret ble fulltegnet i løpet av svært kort tid etter at påmeldingen åpnet.

Les videre

Referat fra årsmøte 2019

Årsmøte Norsk fagbibliotekforening, Bergen 2019

Sted: Universitetsbiblioteket, Fakultet for kunst, musikk og design, Møllendalsveien 61

Tilstede: 9 personer hvorav 7 stemmeberettigede

Før årsmøtet fikk vi en omvisning i biblioteket og, etter omvisningen, et foredrag (In the Library) av Laurie Lax, vit.ass på fakultetet

 

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
  Godkjent
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  Godkjent
 3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  Møteleder: Svitlana Kolesnyk
  Referent: Gro H. Instebø
  Protokollunderskrivere: Solveig Kavli og Sigrid Kvarekvål
 4. Årsmelding 2018
  Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer
 5. Regnskap 2018
  Regnskapet ble presentert av Gunhild Austrheim som forklarte hvorfor noen regninger fra 2018 vil bli ført på regnskapet for 2019.
  NFF Bergen har fått ny bankkonto.
  Regnskapet ble godkjent.
 6. Virkeplan 2019
  Virkeplanen ble godkjent. Det nye styret tar gjerne imot forslag til aktiviteter.
 7. Innkomne saker
  Ingen innkomne saker.
 8. Budsjett 2019
  Budsjettforslaget ble godkjent.
 9. Valg
  Ahl Vegard Nilssen presenterte valgkomiteens innstilling og følgende utgjør det nye styret: 

  Leder: Kirsten Fausa Storvik, Universitetsbiblioteket i Bergen, ny

  Styremedlemmer: Gunhild Austrheim, Høgskulen på Vestlandet, ikke på valg. Vibeke Jensen, Norges handelshøyskole, ikke på valg. Solveig Kavli, Høgskulen på Vestlandet, ny.

  Vara: Kenneth Skogås, Norsk Lærerakademi, ikke på valg

  Ny valgkomite: Svitlana Kolesnyk og Gro H. Instebø
  Foruten leder, konstituerer det nye styret seg selv.

 

Spennende seminar på nyåret – Library marketing

Vil du lære mer om markedsføring av bibliotek? NFF Bergen arrangerer heldagsseminar om markedsføring tirsdag 11. februar 2020. Vi har fått inn Ned Potter fra Storbritannina som foredragsholder. Han jobber på universitetsbiblioteket i York, og holder jevnlig workshops i markedsføring og presentasjonsteknikk. Mer informasjon om foredragsholderen finner du her: https://www.ned-potter.com/about

Seminaret vil blant annet dreie seg om kommunikasjon i forhold til ulike brukergrupper, og hvordan man kan jobbe med sosiale media og video. Det blir mye praktisk arbeid og samarbeid i grupper, og man vil jobbe mot å utforme en konkret markedsføringsplan som kan brukes i biblioteket.

Vi håper mange har mulighet til å delta på seminaret, og gleder oss til å få mer kunnskap om dette spennende og relevante temaet.

Mer detaljert informasjon og program kommer senere, men sett gjerne av datoen allerede nå!

Rapport fra NordPlus 19. juni sluttmøte, Det kongelige bibliotek Københamn

Frå 2016-2018 har universitetsbiblioteka i Lund, Bergen og Aarhus saman delteke i eit NordPlusstøtta prosjekt kalla Det digitale universitetsbibliotek som videnskabende ressource og pædagogisk aktør i nordisk universitetsuddannelse indenfor emneområdet Educational sciences, pedagogy and didactics.

Her har dei særlig sett på utdanningsbiblioteka sin proaktive innsats på område for digital læring. Korleis jobbe med Open educational resources?
Mål med minikonferansen eg fikk høve til å delta 19.juni på er å etablere eit utvida nordisk nettverk rundt dette. Les videre