Om seminaret Vil du bli ei filmstjerne? Om formidling i bibliotek

11. juni var det duket for halvdagsseminar om formidling i bibliotek. Vi hadde tre spennende foredragsholdere på programmet, i tillegg til omvisninger og sosial aktivitet i etterkant. Bakgrunnen for temaet formidling i bibliotek var at vi ønsket et tema som angår de aller fleste som jobber i bibliotek, både folkebibliotek og fagbibliotek. Les videre

Reklamer

Rapport fra NordPlus 19. juni sluttmøte, Det kongelige bibliotek Københamn

Frå 2016-2018 har universitetsbiblioteka i Lund, Bergen og Aarhus saman delteke i eit NordPlusstøtta prosjekt kalla Det digitale universitetsbibliotek som videnskabende ressource og pædagogisk aktør i nordisk universitetsuddannelse indenfor emneområdet Educational sciences, pedagogy and didactics.

Her har dei særlig sett på utdanningsbiblioteka sin proaktive innsats på område for digital læring. Korleis jobbe med Open educational resources?
Mål med minikonferansen eg fikk høve til å delta 19.juni på er å etablere eit utvida nordisk nettverk rundt dette. Les videre

Rapport fra EAHIL-konferansen i Cardiff, 9.-13. juli 2018

Mer effektiv jobbing med systematiske søk?

Av Regina Küfner Lein, Bibliotek for medisin, Universitetet i Bergen

Vi vet alle at det er tidkrevende for både bibliotekaren og forskeren å utføre uttømmende søk i mange databaser og å gå gjennom et stort materiale. Mer effektivitet i arbeidet med systematiske oversikter var et tema som flere tok opp i sine foredrag ved årets EAHIL-konferanse i Cardiff i juli. Les videre

Velkommen til årets julemøte 27.11

Tirsdag 27. november kl. 20:00-22:00 på Norli, Strandgaten 1

Frode Grytten kommer og leser fra sin nye bok «Deilig er jorden».

Norlis ansatte vil presentere et utvalg av høstens bøker, og det blir anledning til å kjøpe bøker med 10% rabatt denne kvelden. Her får man en ypperlig anledning til å handle julegaver!

Inngang kr. 50,- betales kontant i døren.

Det blir lett servering, nærmere bestemt ett glass rødvin, hvitvin, eller mineralvann til hver.

Påmelding senest 23.11 vi ber om at du krysser av for ønsket drikke. Kom gjerne presis, dørene lukkes kl. 20:15.

Vel møtt!

Vennlig hilsen NFF-Bergen

jul