Referat/årsmøteprotokoll fra årsmøtet 2018

Årsmøte Norsk fagbibliotekforening, Bergen 2018

Sted: Universitetsbiblioteket, HF, rom 025, Haakon Sheteligsplass 7

Tid: Mandag 12. februar 2018

Tilstede: 8 personer, alle stemmeberettigede.

Les videre

Reklamer

Årsmøte 16. Februar

Tirsdag 16. februar kl. 1400
 
Sted: Fyrrommet, Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad, Inndalsveien 28.
Fjorårets stipendmottaker, Monica Roos, som er universitetsbibliotekar ved Høgskolen i Bergen, forteller om sin etterutdanning i prosjektledelse. Deretter blir det vanlige årsmøtesaker:

Les videre

Referat fra årsmøtet i Norsk Fagbibliotekforening, avd. Bergen 2014

Årsmøtet ble avholdt 12.2.2014, på Studentsenteret, Universitetet i Bergen. Ti medlemmer var til stede. Først var det et faglig program der Birger Solheim, førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier og faglig koordinator for Akademisk skriving orienterte om arbeidet med å opprette et skrivesenter ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Deretter årsmøte: Les videre