Referat fra årsmøte 2019

Årsmøte Norsk fagbibliotekforening, Bergen 2019

Sted: Universitetsbiblioteket, Fakultet for kunst, musikk og design, Møllendalsveien 61

Tilstede: 9 personer hvorav 7 stemmeberettigede

Før årsmøtet fikk vi en omvisning i biblioteket og, etter omvisningen, et foredrag (In the Library) av Laurie Lax, vit.ass på fakultetet

 

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
  Godkjent
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  Godkjent
 3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  Møteleder: Svitlana Kolesnyk
  Referent: Gro H. Instebø
  Protokollunderskrivere: Solveig Kavli og Sigrid Kvarekvål
 4. Årsmelding 2018
  Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer
 5. Regnskap 2018
  Regnskapet ble presentert av Gunhild Austrheim som forklarte hvorfor noen regninger fra 2018 vil bli ført på regnskapet for 2019.
  NFF Bergen har fått ny bankkonto.
  Regnskapet ble godkjent.
 6. Virkeplan 2019
  Virkeplanen ble godkjent. Det nye styret tar gjerne imot forslag til aktiviteter.
 7. Innkomne saker
  Ingen innkomne saker.
 8. Budsjett 2019
  Budsjettforslaget ble godkjent.
 9. Valg
  Ahl Vegard Nilssen presenterte valgkomiteens innstilling og følgende utgjør det nye styret: 

  Leder: Kirsten Fausa Storvik, Universitetsbiblioteket i Bergen, ny

  Styremedlemmer: Gunhild Austrheim, Høgskulen på Vestlandet, ikke på valg. Vibeke Jensen, Norges handelshøyskole, ikke på valg. Solveig Kavli, Høgskulen på Vestlandet, ny.

  Vara: Kenneth Skogås, Norsk Lærerakademi, ikke på valg

  Ny valgkomite: Svitlana Kolesnyk og Gro H. Instebø
  Foruten leder, konstituerer det nye styret seg selv.

 

Referat fra årsmøtet i Norsk Fagbibliotekforening, avd. Bergen 2014

Årsmøtet ble avholdt 12.2.2014, på Studentsenteret, Universitetet i Bergen. Ti medlemmer var til stede. Først var det et faglig program der Birger Solheim, førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier og faglig koordinator for Akademisk skriving orienterte om arbeidet med å opprette et skrivesenter ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Deretter årsmøte: Les videre