Referat fra årsmøte 15. februar 2017

Årsmøte Norsk fagbibliotekforening, Bergen

Sted: Universitetsbiblioteket, HF, rom 025, Haakon Sheteligsplass 7

Tilstede 8 personer, derav 5 stemmeberettigede Les videre

Reklamer

Referat fra årsmøtet i Norsk Fagbibliotekforening, avd. Bergen 2014

Årsmøtet ble avholdt 12.2.2014, på Studentsenteret, Universitetet i Bergen. Ti medlemmer var til stede. Først var det et faglig program der Birger Solheim, førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier og faglig koordinator for Akademisk skriving orienterte om arbeidet med å opprette et skrivesenter ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Deretter årsmøte: Les videre