Spørreundersøkelse fra NFF Bergen

Vi i styret i NFF Bergen vil først og fremst takke for mange og gode tilbakemeldinger på spørreundersøkelsen som vi sendte ut til alle våre medlemmer. Gjennom undersøkelsen har vi fått en bedre oversikt over hva våre medlemmer ønsker at vi skal jobbe med og hvilke typer arrangementer det er viktigst at vi jobber med. Det har kommet inn flere ulike forslag til tema for faglige seminarer og til andre eventuelle typer arrangementer vi kan jobbe videre med. Alle som svarte på undersøkelsen ønsker å motta informasjon fra oss på e-post, og dette kommer fortsatt til å være hovedkanalen for informasjon fra oss. I tillegg kommer andre informasjonskanaler vi benytter oss av og vi håper på å kunne oppdatere oftere og med flere saker og aktuelle tema både her på nettsiden og på Facebook-siden vår slik flere har foreslått.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!