Reiserapport frå Forum for teologi og religionsfaglige bibliotek (FTRB), 27.og 28.oktober 2016

Av universitetsbibliotekar Solveig M.L. Kavli, Høgskolen i Bergen

Forum for teologi og religionsfaglige bibliotek (FTRB) har årlige hausttreff der bibliotek som tilhøyrer institusjonar som underviser og forskar i religionsfaglige tema møtast. Medlem i FTRB er bibliotekarar som har teologi eller religionsvitskap som ansvarsområde. Les videre

Advertisements

Reiserapport fra SMH-seminar, 22. september og SMH-dagene, 23.-24. september

Av Margrethe B. Søvik, Biblioteket, Høgskolen Betanien

SMH-dagene er høytidsstund for bibliotekarer innen medisin og helsefag. Annethvert år samles vi for konferansedager rundt om i landet. I år var det Oslo som sto for arrangementet, et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus, Høgskolen i Oslo og Akershus, Kunnskapssenteret/Helsebiblioteket, Oslo universitetssykehus og Universitetsbiblioteket i Oslo. Les videre