Neptunseminar 3. november

Torsdag 3. november arrangeres Neptunseminaret på Hotell Terminus, med temaet: Morgendagens bibliotekbrukere – Har vi gjort alt (riktig) for å tilfredsstille behovet?

Seminaret er et samarbeid mellom Norsk Bibliotekforening, avd. Hordaland, NFF-Bergen, Bibliotekarforbundet og Hordaland fylkesbibliotek.

Informasjon om program og påmelding finner du her.

 

Reklamer

Velkommen til halvdagsseminar 7.juni

Vi ønsker hjertelig velkommen til halvdagsseminar på Høgskolen i Bergen, tirsdag 7. juni kl. 9-13.

Hvordan jobbe med prosjekt i biblioteket?

Er dette noe vi vegrer oss for? Lisbeth Eriksen, som er hovedbibliotekar på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og har både utdanning i prosjektledelse og mye erfaring med prosjektarbeid, kommer for å holde foredrag om prosjektledelse i bibliotek. Forhåpentligvis vil hun avmystifisere prosjektarbeid.

I tillegg har vi fem innledere fra ulike fagbibliotek i Bergen som vil fortelle oss hvordan de har jobbet med sine prosjekter. Kom de i mål, eller …?

Vi runder av med en diskusjon om temaet og håper på mange gode innspill.

Så avslutter vi med lunsj og en hyggelig prat.

Tid             Tirsdag 7. juni, kl. 9.00 til 13.00

Sted           Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad, Inndalsveien 28, Fyrrommet i biblioteket

Påmelding       Klikk her for å gå til påmeldingsskjema 

Påmeldingsfrist       31. mai

Pris               Kr. 200/ 300 for medlemmer/ikke-medlemmer.

Halvdagsseminar 7. juni om prosjektarbeid i bibliotek

Den 7.juni arrangerer NFF Bergen halvdagsseminar på HiB Kronstad kl. 9-13. Tema for seminaret blir prosjektarbeid i bibliotek. Kom og la deg inspirere!

Det blir foredrag, presentasjoner av ulike typer prosjekter og diskusjon.

Vi starter med kaffe og avslutter med lunsj, så det blir også anledning til mer uformelt samvær med kolleger fra andre bibliotek.

Detaljert informasjon om program, påmelding etc. kommer snart, men hold av datoen allerede nå.

Halvdagsseminar 24.9.2015

Velkommen til halvdagsseminar om e-lesing

Torsdag 24.9. kl. 0930-1330

Høgskolen i Bergen, Campus Møllendalsveien, Møllendalsveien 6-8 (altså ikke i nybygget på Kronstad), rom M8 – 401

Tema: Hvis elektroniske fagbøker er fremtiden, hvilken fremtid blir det, og for hvem?

Fag- og forskningsbibliotek bruker mye ressurser på å kjøpe inn og tilrettelegge for bruk av elektronisk litteratur. Mye tyder på at mange brukere foretrekker å lese på papir heller enn på skjerm, men det er bred enighet om at e-lesing er en viktig del av fremtiden. Hvorfor er det det, og hvordan ser den fremtiden ut? Hvilke fordeler har elektronisk framfor trykt litteratur, og for hvem? Hvilke konsekvenser kan det få hvis vi i økende grad erstatter trykt litteratur med elektronisk?

Til å belyse og diskutere disse spørsmålene har vi invitert Bjarte Furnes, lese- og skriveforsker fra Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen, Birger Solheim, leder for Skrivesenteret ved Humanistisk fakultet, Universitetet i Bergen, og Rasmus Skern-Mauritzen, forsker ved Havforskningsinstituttet og deltidsskjermleser. I tillegg vil representanter fra flere av fag- og forskningsbibliotekene i Bergen delta i en paneldiskusjon om hvordan bibliotekene kan og bør tenke og prioritere når det gjelder innkjøp til samlingene våre.

Program for dagen:

09.30 – 10.00:

Kaffe, te og frukt

10.00:

Birger Solheim: Dybdelesningens rolle for akademisk skriving. Fra god leser til god skriver.

Rasmus Skern-Mauritzen: Det udenfor skærmen

Pause

1100:

Bjarte Furnes: Digital lesing – hva vet vi?

Pause

1200:

Paneldebatt: Hvordan tenker vi i fag- og forskningsbibliotek når vi kjøper inn litteratur? På hvilket grunnlag treffer vi avgjørelser om hva vi skal kjøpe inn? Bør vi tenke annerledes?

Medv: Paul Simon Svanberg, leder for tilvekstavdelingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen, Ragnhild Vingsand, leder for enhet for informasjonsressurser ved biblioteket på Høgskolen i Bergen, Rasmus Skern-Mauritzen, Bjarte Furnes

1245: Lunsj

Pris: 200,- for NFF-medlemmer, 300,- for andre (inkl. kaffe/te, frukt og lunsj)

Påmelding senest 17.9.

Vel møtt!

Seminar 3. juni: MOOC og digital læring

Omgrepet MOOC dukkar opp i stadig fleire samanhengar. MOOC er ein del av ei utvikling der stadig meir undervisning, pensum og læring vert flytta til digitale plattformar. Kva følgjer har denne utviklinga for høgare utdanning?

–          Kva er MOOC – eit motefenomen eller ei reell endring av høgare utdanning?

–          Kva skil digital læring frå tradisjonell læring og kva nye kompetansar trengst?

–          Kva rolle kan biblioteka spele i denne utviklinga? Les videre