Om webinaret «Formidling på tvers og undervisningsstøtte i bibliotek»

Torsdag 22. oktober 2020 ble webinaret «Formidling på tvers og Undervisningsstøtte i bibliotek» avholdt, hvor i overkant av 30 deltakere fulgte innleggene til Bodil Moss (HVL) og Pål Steiner, Ingunn Rødland og Henry Langseth (UiB). Presentasjonene finnes her: Undervisningsstøtte/UiB Skriv og Formidling på tvers.

Mange ville delta på webinaret

Henry Langseth, Pål Steiner og Ingunn Rødland startet webinaret med å vise en film om UiB Skriv, og de fortalte videre om arbeidet med dette verktøyet. UiB Skriv er en digital plattform for råd og erfaringsutveksling om det å undervise med skriving som læringsverktøy. Målgruppen for UiB Skriv er faglærere i høyere utdanning, og inneholder blant annet videofilmer (hvor de blant annet har fått studenter til å stille opp), eksterne ressurser og innlegg fra undervisere fra UiB som fokuserer på erfaringer rundt det å utvikle studentenes skriveferdigheter. Prosjektet er finansiert av Nasjonalbiblioteket.

Resurssiden UiB Skriv

Ingunn Rødland fortalte videre om erfaringer fra å spille inn kortere videoer i forbindelse med UiB Skriv, hvor hun blant annet vektla forskjellen på å forholde seg til et skriftlig kontra et muntlig manus, og det å få formidlet viktig informasjon i løpet av noen få minutter. Rødland vektla også hvordan de har involvert personer med kompetanse på video for å få videoene til å se mer profesjonelle ut.

Klipp fra videoeksempel

I løpet av den første økten ble deltakerne også delt inn i grupper, for å drøfte bibliotekets rolle i forhold til opplæring innen akademisk skriving.

Padlet fra gruppearbeid

Temaet for dagens andre presentasjon var formidling på tvers, med foredragsholder Bodil Moss fra HVL. Hun fortalte engasjert om forskjellig formidlingsarbeid ved de ulike campusene på HVL. Både større og mindre campuser bidrar her, og arrangerer for eksempel faglunsjer, bokkafeer, digitale arrangement og mye annet spennende.

Moss forteller om formidling ved HVL
Arbeid med Sosiale media

Moss fortalte også om hvordan de jobber med sosiale medier. De har korte ukentlige planleggingsmøter, og prøver å legge ut saker jevnlig. De har prøvd ulike tilnærminger som julekalender, koronaposter og ansattposter. Erfaringen er at lettbeinte innlegg som bruker humor og gjerne er personlige, slår an blant følgerne. Det kan også være lurt å legge ut tyngre saker tidlig i uka, og lettere saker på fredag, og morgenen er et godt tidspunkt for å legge ut saker.

Til slutt var det tid for spørsmål og svar, og det kom fram i diskusjonen at både HVL og UiB sliter litt med å nå ut til studenter på sosiale medier. På HVL når man delvis ut til studentene med Instagram. Her er det i stor grad studenter som jobber på Skrivesenteret som promoterer noen av bibliotekets tjenester. Hvordan man kan nå bedre ut til studenter kan kanskje tas opp ved en annen anledning.

Vi i styret vil takke foredragsholderne for svært interessante og inspirerende foredrag, og vi håper og tror at deltakerne har hatt godt utbytte av webinaret. Veldig kjekt at så mange ville delta!

Webinar om formidling på tvers og undervisningsstøtte

Vi i styret i NFF avdeling Bergen gleder oss til å holde vårt første webinar i oktober. Temaene for webinaret er formidling på tvers og undervisningsstøtte, og vi tror at dette er viktige og interessante temaer for mange i biblioteksektoren. Det foregår allerede mye formidling og undervisning på mange bibliotek, og dette blir en god anledning til å få faglig påfyll. Vi vil få innsikt i hvordan man jobber med formidling på tvers på HVL, og undervisnings- og skrivestøtte på UiB. Vi har med oss fire dyktige foredragsholdere.

Bodil Moss

Først vil universitetsbibliotekar Bodil Moss fra HVL holde foredraget «Formidling på tvers av campus og fakultet ved HVL: Hva og hvordan?»

Bodil forteller hvordan HVL-bibliotekene samarbeider lokalt og på tvers av fakultet og campus for å formidle forskning og litteratur ved HVL i form av ulike typer arrangement. Du får et innblikk i Forsking i fyr og flamme, hvordan vi planlegger utstillinger og bruker sosiale medier, og ikke minst: hvordan koronaen har endret samarbeidet og formen på arrangementene.

Del to av programmet handler om undervisningsstøtte, i form av UiB Skriv, som er en verktøykasse for skrivestøtte i fagundervisning. Universitetsbibliotekarene Pål Steiner, Ingunn Rødland og Henry Langseth, alle fra UiB, vil fortelle om dette verktøyet.

UiB Skriv v/Henry Langseth, Pål Steiner og Ingunn Rødland

UiB Skriv er en digital plattform for råd og erfaringsutveksling om det å undervise med skriving som læringsverktøy. Målgruppen er faglærere i høyere utdanning. Plattformen inneholder og lenker til nyttige eksterne ressurser, samt korte videofilmer, lydinnspillinger hvor undervisere forteller om erfaringer med ulike metoder og opplegg for å utvikle studentenes skriveferdigheter eller for å fremme læring av fagstoff med hjelp av skriveøvelser. Målsetningen på sikt er å bygge opp en større verktøykasse av fagnære tilnærminger til akademisk skriving i undervisning. På samlingen vil UiB Skriv bli presentert, fulgt av en diskusjon om hvilke støttefunksjoner bibliotek kan tilby undervisere. UiB Skriv er støttet av Nasjonalbiblioteket under prosjekttittelen Tekst og kildebruk i digital læring. 

Tidspunkt for webinaret er 22. oktober 2020, kl. 13-15. Det er gratis å delta, og vi bruker Zoom som plattform. Deltakelse krever påmelding, og dette kan gjøres her:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9005540

Hjertelig velkommen til webinar!

Om seminaret «Marketing your library service» ledet av Ned Potter

I februar arrangerte NFF avd. Bergen et heldagsseminar om markedsføring i bibliotek ledet av presentasjon- og kommunikasjonsspesialist Ned Potter på Litteraturhuset. Ned Potter arbeider til daglig på universitetsbiblioteket i York, og holder også verksted i strategisk markedsføring og bruk av sosiale media for bibliotek med jevne mellomrom.

NFF_Potter on Branding

Til seminaret vårt i Østre Skostredet kom det tretti deltakere fra rundt om i hele landet, så i tillegg til at det var deltakere fra Bergen og omegn fikk vi også besøk helt fra Finnmark i nord til Agder i sør. Seminaret ble fulltegnet i løpet av svært kort tid etter at påmeldingen åpnet.

Les videre

Døgnåpne bibliotek – for og imot.

NFF avd. Bergen inviterer til halvdagsseminar 12. juni om døgnåpne bibliotek. Vi har spennende foredragsholdere fra flere bibliotek som vil dele sine erfaringer med å velge eller ikke velge døgnåpent/meråpent bibliotek.

Vi starter seminaret med en god lunsj.

Etter seminaret blir det en spennende byvandring på Kronstad/Solheimsviken/ Danmarksplass med Bergenshistoriker og forfatter Egil Ertresvaag. Byvandringen begynner ved høgskulen og slutter på Danmarksplass. Vi avslutter dagen med et hyggelig sosialt samvær.

Vel møtt!

Les videre

Døgnåpne bibliotek – for og imot.

Den 12. juni inviterer NFF Bergen til halvdagsseminar på Høgskulen på Vestlandet avd. Kronstad kl. 11-15. Tema for seminaret blir «Døgnåpne bibliotek – for og imot».

Det blir spennende foredrag, god lunsj og en hyggelig sosial avslutning på dagen.

Mer detaljert informasjon om program, påmelding etc. kommer snart, men hold av datoen allerede nå!