Innvilget stipend 2019

19. mars 2019 ble det vedtatt at Solveig Kavli får innvilget søknaden om stipend for å delta på NordPlus sluttmøte 19. juni. Stipendet er på NOK 5000,-

Vi gratulerer!

Reklamer