NFF Bergen, referat fra styremøte 15. november, kl 08.30-09.30

Sted: NHH biblioteket

Tilstede: Svitlana Kolesnyk, Gunhild Austrheim, Vibeke Jensen

Forfall: Gro Instebø, Kenneth Skogås

Referent: Vibeke Jensen

Les videre

Reklamer