NFF Bergen, referat fra styremøte 8. mai, kl 08.30-10.00

NLA biblioteket

Tilstede: Svitlana Kolesnyk, Gro Instebø, Kenneth Skogås, Gunhild Austrheim, Vibeke Jensen

Forfall:

Referent: Vibeke Jensen

Les videre

Reklamer