NFF Bergen, referat fra styremøte 29. mai, kl 08.30-10.00

Tilstede: Svitlana Kolesnyk, Gro Instebø, Kenneth Skogås, Gunhild Austrheim

Forfall: Vibeke Jensen

Referent: Svitlana Kolesnyk

Les videre

Reklamer