NFF Bergen, referat fra styremøte 11. oktober, kl 08.30-10.00

Sted: UBB, Bibliotek for humaniora

Tilstede: Svitlana Kolesnyk, Gro Harriet Instebø, Gunhild Austrheim

Forfall: Vibeke Jensen, Kenneth Skogås

Referent: Svitlana Kolesnyk

Les videre

Reklamer