NFF Bergen, referat fra styremøte 18. april 2017

 

Sted: Norges Handelshøyskole

Tilstede: Gro Instebø, Vibeke Jensen, Svitlana Kolesnyk, Ahl Vegard Nilsen.

Forfall: Marion Mühlburger

Referent: Ahl Vegard Nilsen

Les videre

Reklamer

Referat fra styremøte 16. mars 2017

NFF Bergen, referat fra styremøte 16. mars 2017

Universitetet i Bergen, Haakon Sheteligs plass 7.

Tilstede: Gro Instebø, Vibeke Jensen, Svitlana Kolesnyk, Ahl Vegard Nilsen.

Forfall: Marion Mühlburger

Referent: Ahl Vegard Nilsen

Les videre

Referat fra styremøte 22.september 2016

Tid og sted: VID vitenskapelige høgskole, Betanien, torsdag 22. september, fra 8.30-10.00

Tilstede: Eli Heldaas Seland, Ahl Vegard Nilsen, Gro Instebø, Ane Noer Korssjøen, Vibeke Aase Jensen

Forfall: Marion Mühlburger (permisjon), Kirstine Folman

Referent: Gro

Sakslisten

  1. Godkjenning av referat og innkalling
  2. Referat fra NFFs sentralstyremøte
  3. Julemøte
  4. Eventuelt

Les videre