NFF Bergen, referat fra styremøte 16. mai 2017

Sted: HVL Møllendalsveien

Tilstede: Gro Instebø, Marion Mühlburger, Svitlana Kolesnyk, Ahl Vegard Nilsen.

Forfall: Vibeke Jensen

Referent: Ahl Vegard Nilsen

 

Les videre

Reklamer

Referat fra styremøte 22.september 2016

Tid og sted: VID vitenskapelige høgskole, Betanien, torsdag 22. september, fra 8.30-10.00

Tilstede: Eli Heldaas Seland, Ahl Vegard Nilsen, Gro Instebø, Ane Noer Korssjøen, Vibeke Aase Jensen

Forfall: Marion Mühlburger (permisjon), Kirstine Folman

Referent: Gro

Sakslisten

  1. Godkjenning av referat og innkalling
  2. Referat fra NFFs sentralstyremøte
  3. Julemøte
  4. Eventuelt

Les videre