NFF Bergen, referat fra styremøte 26. juni, kl. 08.30-10.00

Sted: Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Tilstede: Svitlana Kolesnyk, Gro Instebø, Kenneth Skogås, Gunhild Austrheim

Forfall: Vibeke Jensen

Referent: Svitlana Kolesnyk

Les videre

Reklamer